Kotlíkové dotace

07. 01. 2016 od 16:00 h

MěÚ Šlapanice zve všechny občany na informační seminář k tzv. kotlíkovým dotacím v rámci specifického cíle 2. 1. Operačního programu Životního prostředí.

Seminář se bude konat dne 7. ledna 2016 v kinosále ZŠ v 16.00 hodin. Je určen pro fyzické osoby - potencionální zájemce o podání žádosti o finanční podporu na výměnu zdroje tepla v rodinném domě. Přednášet budou pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje.