Dotazy

Jana Martinakova 06. 10. 2021

Dobrý den, město mělo opravu tohoto chodníku v plánu letos. S ohledem na krácené příjmy ji bohužel nebylo zatím možné realizovat. Na objem peněz pro příští rok zatím ještě čekám, ale rádi bychom opravili co nejdříve. S pozdravem A. Mrázová

Anna Mrázová 06. 10. 2021

Jana Böhmová 20. 09. 2021

Dobrý den, ano, už na tom pracujeme. Jakmile bude hotová, zveřejníme ji na webu města i na sociálních sítích. Děkujeme. 

Anna Mrázová 20. 09. 2021

Jan Pecl 13. 09. 2021

Dobrý den,

vedení města se i díky podnětům a dotazům ze strany občanů podařilo s ČD, a.s. a společností KORDIS JMK, a.s. vyjednat, aby spěšný vlak projíždějící Šlapanicemi zastavil v 7.18 hodin ve Šlapanicích, zastávka (tj. zastávka u Brněnských Polí). Příjezd do Brna, hl. n. je v 7.33 hodin. Výjimka bude platit od pondělí 20. září 2021 a jen po dobu oprav silnice na Slatinu. Společnost nadále provádí monitoring obsazenosti spojů, kde by v případě obsazenosti došlo k dalším úpravám.

Děkujeme za dotaz.

Ivana Hrušková 15. 09. 2021

Miroslava Kopicová 11. 07. 2021

Dobrý den, žádná omezení co do času a dne, kdy je možné pálit, ve Šlapanicích nemáme. V případě většího objemu, příp. kouře doporučuji ohlásit hasičům - Hasiči - Město Šlapanice (slapanice.cz)

Anna Mrázová 15. 09. 2021

Pavel Zmeškal 01. 12. 2020

Dobrý den, platí běžná opatření, tedy mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky jako je rouška, při vstupu si dezinfikovat ruce a v kinosále dodržovat bezpečnostní rozestupy. Děkujeme.

Kancelář starostky 01. 12. 2020

Tomáš Sova 11. 11. 2020

Dobrý den, můžeme potvrdit, že se dětská skupina Sokolík opravdu uzavřela kvůli nákaze Covid-19.

Kancelář starostky 13. 11. 2020

Libor Charvát 25. 09. 2020

Dobrý den, pokud se jednalo o jógu v orlovně, pak kontakt na paní Táňu: tel. 731 113 687, e-mail: zavrtat@seznam.cz. Děkujeme za dotaz.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 10. 2020

Martin Matějík 27. 08. 2020

Dobrý den, město připravuje studii proveditelnosti skateparku v lokalitě za tenisovými kurty u cyklostezky na Ponětovice. Realizace bude záviset na tom, co prokáže studie proveditelnosti. Děkujeme za dotaz.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 10. 2020

Bohdana Krejčí 05. 07. 2020

Dobrý den, tento areál není zatím v majetku města, proto se, prosím, s dotazem obraťte na společnost Brněnská pole Invest. Kontakt naleznete na webu https://www.brnenskapole.cz/kontakt. Děkujeme. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 14. 07. 2020

Závady ve městě

Odpady

Hýbelová Marie 12. 10. 2021

Dobrý den, z vašeho požadavku není zřejmé, zda již nějakou popelnici vlastníte nebo ne. U zvolení velikosti popelnice záleží na počtu obyvatel v domě a zda třídíte odpad. Běžně u 1 až 2 obyvatel bývá popelnice o objemu 60l. U obyvatel 3 až 6 bývá popelnice o objemu 120l – tato popelnice je nejpoužívanější. Také je často vidět i popelnice – kulatá pozinkovaná nebo černá, a ta je 110l. Zvolenou popelnici zaškrtnete v registračním formuláři (naleznete zde: https://www.slapanice.cz/poplatek-za-komunalni-odpad). Ten je potřeba vyplnit a odevzdat osobně na podatelně nebo v kanceláři č. 115 na MěÚ Šlapanice. S pozdravem A. Mrázová

Anna Mrázová 15. 10. 2021

anonym 03. 10. 2021

Dobrý den, chápu Vás, ale motivace je vždy. V případě, že budete více třídit, budete mít méně komunálního odpadu a tím pádem můžete mít menší popelnici, např. 60l = nižší poplatek. S pozdravem A. Mrázová

Anna Mrázová 05. 10. 2021

Jana Goliášová 30. 09. 2021

Dobrý den, pytle nebyly odvezeny, protože svoz byl 22.9. a bude 6.10. 2021. Bohužel se v některých materiálech města omylem objevilo i datum 29.9.2021, což je špatně. Omlouvám se za způsobené nepříjemnosti. Pokusíme se napříště podobným nepřesnostem vyhnout! S pozdravem A. Mrázová

Anna Mrázová 30. 09. 2021

Alena Vlčková 21. 09. 2021

Dobrý den, ne není, ale musíte podat čestné prohlášení o nevytváření odpadu, tudíž nebudete mít popelnici. Dle obecně závazné vyhlášky města č. 2/2020 je daný minimální poplatek za nemovitost 30 l za měsíc tedy 360l za rok, to je 144Kč/rok. Tento poplatek musíte uhradit, i když nebudete mít popelnici. S pozdravem A. Mrázová

Anna Mrázová 22. 09. 2021

Marta Křivánková 16. 09. 2021

Dobrý den,  o popelnici na komunální odpad o objemu 60l je možné zažádat prostřednictvím žádosti (osobní vyzvednutí v kanceláři č. 115, MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, nebo zaslání na požadovaný e-mail) do konce záři. Jedná se o bezplatné zapůjčení popelnice od města při splnění podmínek (osoba samostatně žijící v domě nebo senioři). 

Anna Mrázová 17. 09. 2021

Vysoudil 16. 09. 2021

Dobrý den, evidenční číslem se označují budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem. Nejčastěji mají evidenční číslo zahradní domky, chaty, chatky, jiné rekreační objekty apod. Evidenční číslo je identifikátorem v katastrální evidenci (červená tabulka). S pozdravem A. Mrázová

Anna Mrázová 17. 09. 2021

Ing. Ivo Kučera 16. 09. 2021

Dobrý den, pane inženýre,

je nám velice líto, ale v platbách to nelze nijak zohlednit. Určitě nechceme, abyste vytvářeli více odpadu. Jsme si vědomi, že tento způsob je jiný než dosavadně. Vždy se nelze zavděčit všem. Nový systém je zavedený na tomto principu - na nálepce bude napsaný objem popelnice a daná nálepka musí souhlasit s danou popelnicí (na nálepce bude napsaný objem 120l a bude nalepena na popelnici s objemem 120l). Jinak popelnice nebude vyvezena. Pokud si budete pořizovat menší popelnici, abyste platili nižší poplatek za svoz komunálního odpadu, není problém stávající popelnici odevzdat na sběrném dvoře. Případně si zjistit, jestli někdo ve Vašem okolí nepotřebuje tuto popelnici a vyměnit ji s ním za menší nebo mu ji prodat za poplatek, který použijete na novou menší. S pozdravem A. Mrázová

Anna Mrázová 21. 09. 2021