Příroda

Součástí maloplošných, zvláště chráněných území v katastrálním území Šlapanice jsou přírodní památky Andělka a Čertovka, Velký hájek a Návrší, které byly zařazeny do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 200 jako EVL CZ 0620051 "Šlapanické slepence". Potok Říčka pramenící nedaleko Křtin protéká městem od severu k jihu. Šlapanice leží v nadmořské výšce cca 230 m n. m.

Říčka

Vodní tok Říčka, pramenící nedaleko obce Račice, protéká střední částí katastrálního území včetně města Šlapanice a je významným přítokem vodního toku Litava (Cézava), do které ústí u obce Měnín v jejím ř. km 7,22. Než se vlévá do města, sleduje vodní tok Říčka směr jihojihozápadní, poté se až po ústí Roketnice stáčí na směr jihojihovýchodní a od něj opět proudí ve směru jihojihozápadním.

Andělka a Čertovka

Přírodní památka Andělka a Čertovka mají výměru 3,37 ha. Leží v nadmořské výšce 219-266 m n.m. Je tvořena prudkými svahy nad pravým břehem Říčky při severním okraji Šlapanic. Čertovka je skála asi 12 m vysoká, která vystupuje svisle od břehu Říčky. Stejně jako Andělka, která má výšku kolem 40 metrů. Přírodní památka Andělka a Čertovka byla vyhlášena v roce 1984.
 

Návrší

Přírodní památka Návrší v kat. území Šlapanice s výměrou 0,94 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání především teplomilná společenstva na kulmských slepencích. Leží v nadmořské výšce 235 - 252 m n.m.
 

Velký hájek

Přírodní památka Velký hájek leží v kat. území Šlapanice v nadmořské výšce 221-265 m n. m. Je tvořena hřbetem nad levým břehem Říčky nedaleko severního okraje Šlapanic, s výměrou 2,57 ha. Velký hájek je porostlý téměř výhradně listnatým lesem. V území dodnes přežívá náš největší brouk - roháč obecný.

Horka

Přírodní památka Horka leží v kat. území Podolí v nadmořské výšce 241-260 m n. m. a má výměru 1,51 ha. Byla vyhlášena v roce 1984.
 

Polní plevele

Nejenom ve zvláště chráněných územích nebo významných krajinných prvcích, ale i na řadě dalších míst lze dodnes na Šlapanicku nacházet od jara do léta pestře zbarvené kvetoucí travobylinné porosty. Mnohde i s těmi aktuálně nejohroženějšími druhy. Značná část polních plevelů není v našich krajích původní, ale během lidské historie se k nám rozšířila společně se semeny kulturních plodin během uplynulých staletí.
 

Santon

Santon leží severně od dálnice Brno - Olomouc (severně od motelu Rohlenka a přiléhá k jihozápadnímu okraji obce Tvarožná). Je tvořen vysokým pahorkem s nadmořskou výškou 245 - 296 m n.m. Na vrcholu pahorku Santonu je dnes charakteristická kaplička Panny Marie Sněžné. Santon je nedílnou součásti rozsáhlé oblasti památkové zóny Slakovského bojiště. Oblasti, ve které došlo 2. prosince roku 1805 k bitvě tří císařů – bitvě u Slavkova. Santon byl v době bitvy obsazen francouzským pěším plukem s osmnácti těžkými děly a opevněn třemi liniemi zákopů. Zvláště po pokosení jsou tehdejší terénní úpravy dodnes patrné. Bývalé zákopy mají dnes podobu jen jakýchsi stupňů v jižním i jihozápadním svahu pod kapličkou. Podél pěšiny byl vybudován pomníček v bitvě padlým.
 
 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top