Mapový portál

PŘIHLÁSIT SE

Webová stránka je rozcestníkem k mapovým službám poskytovaným veřejnosti. Níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zveřejněné mapové aplikace. Web je postupně rozvíjen a doplňován o nové aplikace. Zobrazit aplikaci můžete i na svém mobilním zařízení naskenováním kódu QR.

 

Mapové aplikace - ORP Šlapanice

Správní obvody stavebních úřadů, kontakty

Město Šlapanice je sídlem správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) a v jeho obvodu se nachází 40 obcí. V rámci správních obvodů ORP Šlapanice působí 8 stavebních úřadů.

 

Hranice památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova

prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 475/1992 Sb. ze dne 10.9.1992.
Katastrální mapa ORP Šlapanice je aktuální k roku 2018.

Územní plánování         

 
Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice - 2016

VÝKRES LIMITŮ

 
Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice - 2016

VÝKRES HODNOT

 
Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice - 2016

VÝKRES ZÁMĚRŮ


Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice - 2016

VÝKRES PROBLÉMŮ

Nápověda

Návod

 

Návod k používání mapových aplikací

Návod je určený pro používání webových aplikací územních plánů a územně analytických podkladů.

 

O GIS

Geografický informační systém (GIS) umožňuje sběr a správu prostorových dat, poskytuje nástroje pro jejich analýzu a pro grafickou prezentaci výsledných prostorových modelů zájmového území. Výstupem může být mapa (a to jak digitální, tak i klasická papírová), trojrozměrný model území, případně dynamická animace konkrétního jevu. GIS se také drží trendu prezentace dat v prostředí internetu - jsou spravovány mapové servery pro publikaci mapových služeb a vyvíjejí se webové mapové aplikace.

Jedna z mnoha existujících definic popisuje geografický informační systém jako organizovaný souhrn počítačové techniky, programového vybavení, geografických dat a zaměstnanců navržený tak, aby mohl efektivně získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet a zobrazovat všechny druhy geograficky vztažených informací.

Městský úřad Šlapanice v oblasti GIS využívá technologie společnosti ESRI pro správu a publikaci dat do prostředí internetu.

 

Pracoviště Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, 
Pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

E-mail: gis@slapanice.cz

© Město Šlapanice

 

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top