Regionální instituce

Česká inspekce životního prostředí
545 545 111 Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Česká správa sociálního zabezpečení
541 584 111 Kounicova 14
602 00 Brno
Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek Brno-venkov
542 216 486 Sirotkova 1191/2b
616 00 Brno
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
manažer Mgr. Ing. Rudolf Staněk
533 304 213 Opuštěná 9/2
Brno
Finanční úřad Brno-venkov
545 125 111 Příkop 8
Brno
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
950 630 110 Zubatého 685/1
614 00 Brno
Jihomoravský kraj
541 651 111 Žerotínovo nám. 449/3, Brno
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
katastrální pracoviště Brno-venkov
542 532 211 Úzká 6
Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
545 113 091 Jeřábkova 4
602 00 Brno
Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj
541 594 472 Palackého třída 174
612 00 Brno
KTS EKOLOGIE s. r. o.
800 888 944 Hutní osada 14
664 84 Zastávka
Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s.
ředitel Stanislav Přibyl
544 228 006 Masarykovo nám. 7
664 51 Šlapanice
Okresní soud Brno-venkov
546 511 111 Polní 39
Brno
Okresní státní zastupitelství Brno-venkov
546 561 101 Polní 41
Brno
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
544 214 674 Masarykovo náměstí 546/9
664 51 Šlapanice u Brna
Úřad práce Brno-venkov
800 779 900 Šujanovo nám. 302/3
Brno