Symboly města

Pečeť

Nejstarší dochovaná šlapanická pečeť pochází z roku 1563. Je na ní vyobrazena biskupská berla a přináleží dílu chrlického panství. Původně celistvá osada, postupně rozdělená na sedm statků, prodělávala časté změny, až se v 17. století utvořily tři samostatné různě velké statky, zapsané v zemských deskách. Po zrušení roboty v roce 1848 se Šlapanice znovu spojily v jeden celek. Až do roku 1977 se stále užíval znak převzatý z části chrlického panství - štít s horní částí biskupské berly.

Znak

V roce 1977 se začal používat nový znak města, který vznikl sloučením dvou znaků: biskupská berla - biskupské panství statku Chrlice, hrozen a kosíř - lenní statek Starý dvůr. Podobu znaku schválil tehdější městský národní výbor. Do dnešních dnů doznal znak drobných změn. Podvýbor pro heraldiku a vexiologii Parlamentu České republiky stanovil blason (slovní popis) městského znaku, který vešel v platnost dne 3. června 2015 a zní takto: "V červeno-zlatě polceném štítě vpravo kosmo horní část zlaté berly závitem doleva, vlevo modrý vinný hrozen se zeleným stonkem nad vinařským nožem-kosířem přirozené barvy."
Berla znamená sounáležitost s biskupským panstvím, hrozen a kosíř jsou symboly vinařství v obci. Je používán v komunikaci města, k reprezentačním účelům města apod.

Prapor

Vychází z městského znaku. Tvoří jej dva svislé pruhy. Pravý červený, blíže k žerdi, s kosmo položenou horní částí zlaté biskupské berly závitem doleva k žerdi. Levý žlutý nese modrý hrozen o šesti zrnkách, visící svisle na zeleném stonku. Kosíř je vynechán. Poměr šířky a délky praporu je 2:3. Autorem návrhu je heraldik Pavel Vrba z Viničných Šumic.
Prapor byl Šlapanicím udělen rozhodnutím č. 87 předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause ze dne 27. 6. 2001.

Použití znaku

Město Šlapanice a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak města podle § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jiné subjekty mohou užívat znak města jen se souhlasem Rady města Šlapanice. K užívání vlajky/praporu města není nutný souhlas.

Ke stažení:

Znak města - možné varianty (PDF 193.94 kB)

Znak města - barevně (PNG 184.5 kB)

Znak města - černobíle (PNG 185.5 kB)

Znak města - černobíle šraf (PNG 178.08 kB)

Znak města v křivkách - barevně (AI 131.38 kB)

Znak města v křivkách - černobíle šraf (AI 128.42 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top