Výlepové plochy

Město Šlapanice má k dispozici 8 výlepových ploch (Masarykovo náměstí, Svatojánské náměstí, Riegrova ulice zastávka IDS, Nádražní ulice u sokolovny, zastávka MHD ulice Čechova, zastávka MHD sídliště, křižovatka ulic Švehlova - Jiráskova, Bedřichovice - náves).

Plakáty k výlepu jsou přijímány na podatelně MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7.
Pondělí a středa 8-17 hod., úterý a čtvrtek 8-14 hodin, pátek 8-13 hodin.

 • Výlep je prováděn každý týden, a to na 8 výlepových plochách každou středu odpoledne.
 • Za každý okamžitý výlep do 24 hodin (mimo výlepový den) se účtuje 100% příplatek.
 • Výlep lze objednat minimálně na 1 týden, ceny výlepů na více týdnů se násobí.
 • Rovnoměrnost výlepu dodaných plakátů bude dána kapacitou jednotlivých výlepových ploch.
 • Pro výlep jsou přijímány plakáty v rozměru A-4, A-3, A-2, větší formáty pouze po konzultaci s odpovědným pracovníkem města.
 • Formát se kontroluje při přijímání plakátů; pokud rozměr plakátu přesahuje normou daný rozměr, je vždy účtován formát větší.
 • Při přijímání plakátů na MěÚ se platí hotově.
 • Odpovědný pracovník má v případě zaplnění plochy právo odmítnout další plakáty k výlepu.
 • Plakáty, za které nebyla provedena úhrada, jsou z oficiálních výlepových ploch města odstraňovány.
 • Město Šlapanice negarantuje znehodnocení plakátů přelepením, poničením nebo stržením, případně poškozením vlivem nepříznivého počasí. V těchto případech lze provést náhradní výlep na tutéž akci, a to bezplatně.

Sazebník úhrad za výlep:

 • Plakát formátu do A4 včetně: 10Kč/ks
 • Plakát formátu do A3 včetně: 20Kč/ks
 • Plakát formátu do A2 včetně: 30Kč/ks

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Osvobození od úhrady za výlep plakátů:

 • Výlepy plakátů pro potřeby města a městského úřadu Šlapanice
 • Výlepy plakátů pro kulturní, sportovní a charitativní akce pořádané ve spolupráci s městem Šlapanice
 • Výlepy plakátů pro další subjekty na základě uzavřené dohody s městem Šlapanice o vzájemné spolupráci při propagaci kulturních, sportovních a jiných akcí. Tyto subjekty provádí výlep plakátů samostatně.
 • Výlepy pro potřeby organizací zřízených a založených městem Šlapanice

Výlep plakátů je povolen pouze se souhlasem města. Nepovolené výlepy se odstraňují (tímto nápisem jsou označeny také plakátovací plochy).

Odpovědná osoba za výlep plakátů: Hana Ječmenová, tel.: 533 304 315

Tato Pravidla pro výlep plakátů byla schválena na 56. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 29.09.2016 s účinností od 01.01.2017.

Ke stažení:

Pravidla pro výlep plakátů (PDF 45.32 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top