Infokanál Šlapanice

Televizní vysílání Infokanálu Šlapanice

Návod, jak naladit infokanál

Textová smyčka 

 • Doba 1 cyklu: přibližně 10 – 30 minut podle obsahu
 • Délka vysílání jedné strany: 15 – 30 sekund
 • Uzávěrka: každý čtvrtek do 11 hod.
 • Aktualizace: každou středu
 • Rubriky (zařazovány podle obsahu): Úvod, Program, Informace z radnice, Kultura, Školství, Sport, Zdravotnictví, Informace občanům, Reklama (placená), Závěrečné informace. 
 • Aktuální obsah textové smyčky je zobrazen v úvodu této stránky.

Šlapanický magazín

 • Doba 1 vysílání: 5 – 60 minut
 • Vysílací čas: 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
 • V době vysílání záznamu se poslední dva časy ruší. 
 • Aktualizace: zařazován nepravidelně ve středu.
 • Reportáže z dění ve městě.
 • Reportáže můžete shlédnout také na Youtube: https://www.youtube.com/infokanalslapanice

Záznamy

 • Doba 1 vysílání: podle délky záznamu
 • Vysílací čas: 18:00, 22:00 (v případě delšího záznamu se druhý čas posouvá o násobky 30 minut nebo je zcela vynechán)
 • Aktualizace: zařazován nepravidelně v úterý v závislosti na termínech zasedání ZM.
 • Večerní čas je využíván pro vysílání záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, příp. jiných delších záznamů.
 • Záznamy můžete shlédnout také na Youtube: https://www.youtube.com/infokanalslapanice

Inzerce

 • Inzerce je zařazována do textové smyčky v rubrice Reklama.
 • Délka vysílání jedné strany: 15 sekund
 • Uzávěrka: čtvrtek do 11 hod.
 • Aktualizace: středa
 • Platba předem v hotovosti nebo převodem.
 • Informace pro inzerenty

Další informace

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hrušková

Tel.: 533 304 366
Mobil: 606 793 104
e-mail: infokanal@slapanice.cz

Pro zveřejnění informací ve vícero městských médiích (webové stránky, Šlapanický zpravodaj, Infokanál Šlapanice, městský facebook) využívejte, prosím, společnou e-mailovou adresu Oddělení komunikace s veřejností: info@slapanice.cz.

Provozovatelem televizního vysílání je Nej Kanál s.r.o., Francouzská 75/4, Vinohrady 120 00 Praha 2, IČ 027 38 252.

Reportáže i záznamy můžete sledovat také na internetu prostřednictvím kanálu Youtube.

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top