Rozcestník

Volby 2020

AKTUALITY

16. 09. 2020

Změna režimu parkování na Masarykově náměstí a ul. Hřbitovní

Město Šlapanice z důvodu zvýšení možnosti krátkodobého zaparkování vozidla pro návštěvníky městského úřadu, pošty, Policie ČR, banky a ostatních služeb na Masarykově náměstí a v blízkém okolí připravilo změnu režimu parkování na náměstí a dvou parkovacích plochách v ulici Hřbitovní, ke které dojde s platností od 1. 10. 2020.

Změna spočívá v zavedení takzvaného „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ v období od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin se stáním v maximální délce 2 hodin. Řidič zde musí umístit viditelně ve vozidle parkovací hodiny a nastavit na nich dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Parkovací hodiny lze zakoupit např. na čerpacích stanicích. 

Na Masarykově náměstí budou dále vyhrazena 3 parkovací místa v režimu kiss and ride v době od 7 do 8 hodin. Parkování K+R je určeno pro krátkodobé zastavení a vystoupení nebo nastoupení osob. V tomto případě jej využijí především rodiče pro výstup dětí, které následně mohou bezpečně odejít do školy. 

30. 09. 2020

Odečty vodoměrů

Vodárenská akciová společnost, a.s. provoz Pozořice oznamuje, že ve dnech 12. – 30. 10. 2020 budou probíhat odečty vodoměrů v ulicích Jungmannova, Janáčkova, Štefanikova, Švehlova, Jiráskova, Husova, Kobylnická, Vrchlického, Smetanova, Nádražní, Hybešova a Wurmova. Vodoměry musí být přístupné.

Stav vodoměru je možné zanechat napsaný na viditelném místě. Pokud nebudete zastiženi, zanechá Vám pracovník výzvu s kontaktem k dodatečnému oznámení stavu vodoměru. Kontakt: p. Fiala, tel.  797 706 365, e-mail: fiala@vasbv.cz.

30. 09. 2020

Doprava dětí do základní školy auty

Město Šlapanice vybudovalo nové parkoviště nad areálem Základní školy Šlapanice, které mohou využívat rodiče žáků pro dopravu dětí auty. Na parkoviště doporučujeme příjezd z ulice Jiříkovská (od areálu Bonagro). Z parkoviště poté můžete projít pěšky mezi novou sportovní halou a oplocením atletického areálu nebo podél obou objektů ZŠ. Upozorňujeme, že areálem není možné projíždět vozidly. Nezajíždějte také ke škole ulicí Na Zahrádkách.

24. 09. 2020

Změna provozní doby MěÚ Šlapanice

Od úterý 29. 9. 2020 včetně budou až do odvolání obě budovy MěÚ Šlapanice (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice a Opuštěná 9/2, Brno) v době od 12:00 do 13:00 hod. uzavřeny. 

24. 09. 2020

Dočasné uzavření přepážek na pracovišti ve Šlapanicích

Oznamujeme občanům, že ve středu 30. 9. 2020 a 7. 10. 2020 budou z provozních důvodů uzavřeny na pracovišti ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 100/7 přepážky občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a ztrát a nálezů v 15:00 hodin. O voličské průkazy lze osobně požádat do 16:00 hodin.

23. 09. 2020

Výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: tiskový mluvčí.

23. 09. 2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala v úterý 22. 9. 2020 mimořádné opatření pro území okresů Brno - město, Brno - venkov a Hodonín, které platí od půlnoci 23. září. Je zakázána prezenční výuka na vysokých školách v těchto okresech. Zároveň jsou při venkovních akcích, kterých se účastní více než 100 lidí povinné ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Také platí doporučení pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče zakázat návštěvy.

22. 09. 2020

Město zveřejňuje záměr na budoucí pronájem restaurace v parku

Město Šlapanice zveřejňuje záměr na budoucí pronájem nebytového prostoru - restaurace a zahrádky v nově budovaném objektu "Dům v parku" ve Šlapanicích. Celková plocha pronajímaných prostor bude činit 255 m2. Stavba byla zahájena v srpnu 2020 a předpokládaný termín zahájení provozu je červen 2021.

22. 09. 2020

Uzavření Městské knihovny Šlapanice v době voleb

Městská knihovna Šlapanice bude z důvodu konání krajských a senátních voleb zavřena ve dnech 2. a 9. října 2020.

AKCE

2. 10. 2020

Příběh panenky - zahájení výstavy

Tradiční výstava hraček s velkou hernou. Připraveno ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou.

3. 10. 2020

Sokec Cup

Kulturní spolek Hrbatý hrozen pořádá v sobotu 3. října v areálu před sokolovnou dvacátý ročník hokejbalového turnaje Sokec Cup 2020. Dospělí začínají hrát v 9 hodin, děti pak ve 14 hodin. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

5. 10. 2020

Citrusy - přednáška

ZO ČZS Šlapanice pořádá přednášku Citrusy v pondělí 5. října 2020 v 18 hodin na faře. Přednáška je zdarma a je určena všem občanům. 

9. 10. 2020

Záhady? Muzejní kabinet kuriozit

Troufnete si odhalit záhady našich depozitářů? Na podzim jsme si pro Vás mimořádně připravili výstavu ze sbírek poboček Muzea Brněnska. Můžete na ní prozkoumávat záhadné předměty, jejichž účel není na první pohled jasný a často se za nimi skrývají nečekané příběhy. Přijďte si na výstavu potrápit své mozkové závity, hádat, zkoumat a vyslovovat hypotézy!

10. 10. 2020

Farmářské trhy

Zveme Vás na farmářské trhy v sobotu 10. října od 8:30 do 11:30 hod. na Masarykově náměstí.

22. 10. 2020

Melodie stále zelené

22. 10. 2020

Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla

Městská knihovna Šlapanice a Divadélko Andromeda uvádí pohádku Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla, ve čtvrtek 22. října v 17 hodin v kinosále ZŠ Šlapainice. Vstupné dobrovolné. Vhodné pro děti od 3 let.

24. 10. 2020

Kordulkové posezení

ZPRÁVY

15. 09. 2020

Slavnostní zakončení stavby I. etapy cyklostezek na Šlapanicku

Ve čtvrtek 10. září 2020 byla slavnostně zakončena stavba I. etapy cyklostezek na Šlapanicku. Dokončeny byly úseky Slatina – Šlapanice, Ponětovice – Kobylnice, Kobylnice – Sokolnice a Sokolnice – Telnice v celkové délce 6,75 km. Na trase také vzniklo 24 nových parkovacích míst pro jízdní kola.

14. 09. 2020

Stříbro pro Šlapanice ve výzkumu Město pro byznys

Nejlepší výsledek v Jihomoravském kraji v rámci testu elektronické komunikace úřadu, kde je pomocí fiktivních dotazů ověřována rychlost a kvalita odpovědí na podnikatelské dotazy, přinesl našemu městu stříbrné umístění ve výzkumu Město pro byznys. Prvenství v rámci kraje patří městu Hodonín, bronz pak městu Brno. V celorepublikovém srovnání jsou podnikatelé v Jihomoravském kraji nadprůměrně spokojeni se vstřícností a ochotou při řešení problémů ze strany radnic, stejně jako s rychlostí vyřizování svých požadavků. Srovnávací výzkum již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností, kterých je v Jihomoravském kraji více než 20. 

25. 08. 2020

Nová zubní ordinace

Ve zdravotním středisku začne od 1. 9. znovu pracovat zubní ordinace firmy Dentalis. V provozu tak ve středisku budou celkem tři zubní ordinace. Dvě budou fungovat pod firmou Dentalis, třetí bude nově otevřená ordinace MDDr. Jany Gottwaldové.

20. 08. 2020

Údržbu města si převzala šlapanická správa nemovitostí

Od 1. ledna 2020 přešla většina činností společnosti SATESO na Správu nemovitostí města Šlapanice. Jedná se především o zajištění údržby města a správu veřejného osvětlení včetně vyjádření o existenci sítí. 

24. 06. 2020

Co nás v nejbližší době čeká

Nouzový stav zásadně omezil chod radnice na téměř dva měsíce, velkou část našeho času jsme museli věnovat řešení aktuálních opatření. Přibližně půl milionu korun stála dosud epidemie koronaviru naše město na přímých výdajích na krizová opatření: roušky látkové i jednorázové, respirátory pro lidi v první linii, dezinfekce a další ochranné prostředky. Pomoc města byla směřována i k domovům pro seniory v Sokolnicích a Újezdu nebo Fakultní nemocnici u sv. Anny.

15. 06. 2020

Jak pokračuje projekt cyklostezek na Šlapanicku

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, který sdružuje celkem 27 obcí z našeho regionu, zahájil v roce 2019 stavbu první etapy cyklostezek. V současné době se dokončují 4 úseky:

  • Šlapanice – Brno - Slatina
  • Ponětovice – Kobylnice
  • Kobylnice – Sokolnice
  • Sokolnice – Telnice

04. 05. 2020

Bezplatná inzerce do konce roku jako pomoc místnímu podnikání

Vedení města hledá cestu, jak pomoci místním podnikatelům a živnostníkům překlenout kritické období a udržet podnikatelské prostředí na území města, proto rada města schválila bezplatnou inzerci služeb a obchodů v městských médiích s účinností od 1. května do 31. prosince 2020. Inzerce je určena pro živnostníky a podnikatele se sídlem, provozovnou nebo trvalým bydlištěm na území města Šlapanice.

21. 04. 2020

75. výročí osvobození Šlapanic

V letošním roce si připomínáme 75. výročí konce Druhé světové války, doposud největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. V souvislosti s událostmi, které nás postihly v současné době, není prostor na důstojné vzpomínkové akce, kterými by bylo možné uctít oběti této války. Jen ve stručnosti připomeňme, že podle současných historiků čítají oběti na lidských životech na 60 milionů, z čehož bylo 40 milionů na civilním obyvatelstvu.

17. 04. 2020

Sanace areálu Cukrovaru

V měsících únoru a březnu 2020 již naplno probíhá největší sanační zásah v areálu Cukrovaru. Při sanaci byly dle očekávání odhaleny pod jedním ze zdemolovaných objektů dehtové jímky. Jejich umístění si pravděpodobně vynutí rozšíření demoličních prací o další 2-3 objekty v centru areálu.


Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top