Rozcestník

Informace pro občany

Chcete být informováni o dění ve městě? Zaregistrujte se zdarma do Mobilního rozhlasu na adrese https://muj.mobilnirozhlas.cz/register/slapanice a budete dostávat informace z města Šlapanice na své mobilní číslo formou e-mailu nebo SMS. Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci a mít tak informace přehledně na jednom místě.

AKTUALITY

04. 01. 2021

Provoz Městského úřadu Šlapanice nadále omezen

Na základě Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření je do odvolání stanovena úřední doba obou pracovišť MěÚ Šlapanice (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice i Opuštěná 9/2, Brno) pro veřejnost na pondělí a středu vždy od 12:00 do 17:00 hodin. V ostatní dny a mimo tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. 

26. 01. 2021

Hasiči likvidovali polámané větve

V sobotu 23. ledna 2021 likvidovala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Šlapanice polámané větve, které na Ponětovské ulici ohrožovaly vozidla stojící na parkovišti.

25. 01. 2021

Odečty vodoměrů - Bedřichovice

Vodárenská akciová společnost, a. s. provoz Pozořice oznamuje, že ve dnech 1. – 5. 2. 2021 budou probíhat v Bedřichovicích odečty vodoměrů. Z důvodu opatření proti šíření koronaviru budou pracovníkem odečteny pouze volně přístupné vodoměry.

Ostatní občany prosíme o zanechání zapsaného stavu vodoměru na viditelném místě. V případě, že nebude možné odečet provést, zanechá Vám pracovník výzvu s kontaktem k dodatečnému oznámení stavu vodoměru. Kontakt: p. Fiala, tel.  797 706 365, e-mail: fiala@vasbv.cz.

25. 01. 2021

Očkování praktickými lékaři

Z důvodu ověření funkčnosti očkovacího schématu za pomoci praktických lékařů zorganizoval Jihomoravský kraj v uplynulých dnech v Těšanech očkování seniorů starších 80 let. Systém, kdy nemocnice dodá vakcínu a praktický lékař očkování provede, se ukázal plně funkční. Kraj je tedy připraven do čtrnácti dnů po dodaní vakcín spustit tento systém očkování v celém kraji. Město Šlapanice se do systému zapojí a bude tak usilovat o očkování přímo v místě bydliště. Další informace a zprávy sledujte na: www.slapanice.cz a FB @mestoslapanice.

21. 01. 2021

Z objektu bývalého cukrovaru se odtěžuje kontaminovaná voda

Sanace objektu bývalého cukrovaru pokračuje i teď v zimě. Vykopány byly sanační jámy se systémem čerpacích a kontrolních vrtů. Po odtěžení jam dojde k tzv. sanačnímu čerpání a promývání kontaminovaného podloží. To bude trvat další téměř tři roky.

20. 01. 2021

Řádí nám tu vandalové

Správa nemovitostí města Šlapanice (https://snms.cz/) se poslední dobou častěji setkává s vandalismem. Oblíbeným terčem některých našich spoluobčanů jsou odpadkové koše – těch bylo jen za poslední měsíc zničeno devět. Koše, především ty v parku a také kolem cyklostezky na Ponětovice, jsou poškozené a naházené v Říčce.

Po výměně košů se opakovaně stává, že jsou v krátké době poničeny znovu. Všímejme si proto více dění ve svém okolí! Každý koš totiž stojí více než 6.000 Kč, které by mohly být využity jinde.

18. 01. 2021

Kde vyhodit vánoční stromky?

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo je odevzdat na sběrný dvůr (www.slapanice.cz/sberna-strediska-odpadu). Upozorňujeme, že stromky nelze odkládat na jiná stanoviště, ani vedle kontejnerů.   

14. 01. 2021

Registrace k očkování pro obyvatele ve věku 80 a více let

Jihomoravský kraj zprovozní bezplatnou krizovou linku na telefonním čísle 800 129 921. Na tomto čísle se od 15. ledna můžou k očkování proti koronaviru registrovat obyvatelé Jihomoravského kraje ve věku 80+. Ke stejnému účelu slouží i celostátní linka 1221.

Krajská krizová linka 800 129 921 bude dostupná v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Její provoz bude zabezpečovat až pět operátorek/operátorů z řad pracovníků krajského úřadu. K registraci bude sloužit od pátku taky webový portál crs.uzis.cz . Ti, kterým osobní registraci neumožňuje zdravotní stav, můžou požádat o asistenci např. své příbuzné.

Prosíme, aby lidé, kterých se momentálně očkování netýká, krajskou krizovou linku nezahlcovali telefonáty s dotazy, a neblokovali ji tak těm, kteří ji skutečně potřebují (senioři 80+).

11. 01. 2021

Výběrové řízení

Starostka města Šlapanice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Strážník Městské policie Šlapanice.

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz.

AKCE

1. 1. 2021

Šifrovací hra pro děti

I když je muzeum zavřeno, šifrovací venkovní hru si s dětmi, předškoláky i školáky, můžete zahrát stále. Ponořte se do Příběhů ze starých Šlapanic naživo! OBRÁZKOVÉ BINGO a ŠIFROVACÍ STOPOVAČKA je připravena. Veškeré materiály a pravidla ke hře najdete v odkazu: http://muzeum.muzeumbrnenska.cz/content.aspx?id=5318 nebo si je můžete už vytištěné vyzvednout z poštovní schránky na vratech muzea.

1. 1. 2021

Struktura myšlenky - online výstava

Online výstava představuje práce dětí z výtvarného oboru šlapanické základní umělecké školy, ale vysvětluje také proces tvorby mladých autorů či to, jak pracovali s inspirací v podobě děl Zdeňka Dvořáčka.

1. 1. 2021

Z Depa - online projekt

Muzeum pro vás připravilo nový projekt, díky kterému poznáte poklady z jeho depozitářů. Představte si, že byste měli možnost posadit se s některým z muzejních kurátorů třeba na kávu a poslechnout si, jak vám vyprávějí o svém oblíbeném předmětu ze sbírek muzea. Přesně tento zážitek se nyní snažíme přenést alespoň na obrazovku počítače.

1. 1. 2021

Mrazodobyvatel šlapanického sedmivrší

Nechce se vám sedět doma? Staňte se i vy MRAZODOBYVATELI ŠLAPANICKÉHO SEDMIVRŠÍ! Venku už to konečně začíná vypadat trochu jako v zimě. Pojďte se projít po okolí Šlapanic. Podaří se vám dobýt všech 7 vrcholů? Zaregistrujte se na kavkaslapanice@gmail.com, vyzvedněte si Kartu účastníka v bodě 0 a můžete vyrazit.

Propozice naleznete zde: Kavka.wz.cz.

12. 1. 2021

Zapomenutý velikán Alois Kalvoda - online výstava

Virtuální výstava představuje životní osudy šlapanického rodáka, malíře Aloise Kalvody. Prohlédnout si ji můžete až do konce května. Výstava je dostupná na platformě INDIHU pod tímto odkazem: https://exhibition.indihu.cz/view/kalvoda/start

27. 3. 2021

Ukliďme Česko

Pojďme společně uklidit nepořádek v našem okolí. Sejdeme se v sobotu 27. března 2021 v 9.00 hod. na Masarykově náměstí ve Šlapanicích. Akce se bude konat v závislosti na platných mimořádných opatřeních kvůli pandemii Covid-19.

23. 4. 2021

Šlapanické schody

ZPRÁVY

22. 12. 2020

Co nás čeká v roce 2021

Zastupitelstvo bude v příštím roce bohužel muset kvůli dopadům koronaviru na rozpočet města pracovat s omezenými finančními prostředky, i tak však bude město stále po investiční stránce významně aktivní.

22. 12. 2020

Přání do roku 2021

Vážení občané,

uplynulý rok byl pro nás všechny rokem náročným. Koronavirová krize zasáhla hluboce do všech oblastí našeho života.
Na jaře znamenala téměř zastavení běžného života, na podzim pak udeřila znovu. 
Chci jménem celého zastupitelstva znovu poděkovat všem, kteří stáli, stojí a nepochybně ještě dlouho budou stát v prvních liniích. A také chci poděkovat vám všem za vzájemnou toleranci, ohleduplnost a pomoc potřebným.
Pandemie přišla nečekaně, ale zase odejde a je potřeba se dívat s nadějí do budoucnosti.
Proto prosím dovolte, abych popřála všem občanům Šlapanic a Bedřichovic klidné prožití vánočních svátků s vašimi blízkými a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Pevně věřím, že se brzy budeme moci zase společně setkávat při společenských i sportovních událostech.

Těšíme se na vás.
Michaela Trněná, starostka 

16. 12. 2020

Důvěřuj, ale prověřuj! Před Vánocemi dvojnásob…

Internetoví podvodníci se před koncem roku opět snaží nachytat neopatrné uživatele internetového prostředí. Sice nevymysleli nic nového a užívají staré triky, ale jak je vidět, jsou to triky osvědčené a bohužel stále fungující. 

Obzvláště v této uspěchané době, kdy se vlivem událostí přesunulo velké množství běžných činností do virtuálního světa Internetu, buďte opatrní a veškeré úkony čiňte s rozvahou a po důkladném rozmyslu. Důvěru je třeba si hýčkat a ne s ní zacházet jako s reklamním letákem!

Policisty v současné době zaměstnává zvýšený počet poškozených, kteří se díky své důvěřivosti a neopatrnosti stali obětí podvodu. Zejména se jedná o podvod s nabídkou společného života doplněnou žádostí o finanční pomoc a dále snahy vylákat od uživatelů internetového bankovnictví přístupové údaje k jejich bankovním účtům a platebním kartám.

15. 12. 2020

Vyhlašujeme anketu Sportovec roku 2020

Vyhlašujeme anketu Sportovec roku 2020 města Šlapanice. Své favority může přihlásit každý, jednotlivec i sportovní oddíl, na e-mail info@slapanice.cz. Konečný termín pro sběr nominací je 31. 1. 2021.

08. 12. 2020

Informace k činnosti města jsou běžně zveřejňovány, a to nad rámec zákonných povinností

V periodiku iDnes vyšel dne 3.12. článek s titulkem Bartík pomohl starostce do funkce, teď získal na radnici zakázku. Článek se pokouší řadit běžná veřejně dostupná fakta takovým způsobem, aby budila dojem, že mohlo dojít k nezákonnosti při přidělení veřejné zakázky našeho města.

02. 12. 2020

Odešel Marc Dufour, legenda slavkovského bojiště

Plných čtyřicet roků jsme na vzpomínkových akcích Bitvy tří císařů mohli ve Šlapanicích i na ostatních místech bojiště z roku 1805 spatřit urostlou postavu Marca Dufoura, maršála 1. Bataillonu d‘Austerlitz z Vitrival. Letos se pietní akt uskuteční vzhledem k vládním opatřením bez přítomnosti veřejnosti a také bez našich belgických přátel. Ani v budoucnu se už ale bohužel s tímto dlouholetým přítelem našeho města nesetkáme. Marc Dufour 19. října 2020 zemřel ve městě Jumet ve věku nedožitých 70 let.

10. 11. 2020

Cyklostezky míří do další etapy

V září byla ukončena stavba I. etapy cyklostezek na Šlapanicku, která zahrnuje 4 úseky: Brno-Slatina – Šlapanice, Ponětovice – Kobylnice, Kobylnice – Sokolnice a Sokolnice – Telnice. Proběhla také závěrečná kontrolní prohlídka a v současné době pracujeme na vyúčtování dotace a ve spolupráci s obcemi připravujeme výkup pozemků a děláme další kroky, potřebné k úplnému ukončení akce i po administrativní stránce. Nové úseky cyklostezek hojně využívají cyklisté, chodci, běžci, maminky s kočárky i sportovci na kolečkových bruslích. Stavba trvala 14 měsíců včetně zimní přestávky.

21. 10. 2020

Další fázi přípravy nového územního plánu máme za sebou

Aktuální územní plán Šlapanic je již řadu let nevyhovující a nese s sebou mnoho negativ. Jsou to například desítky hektarů průmyslových ploch v sousedství obytné zástavby ulic Švehlova, Wurmova nebo Brněnských polí, navíc na nejlepší orné půdě, zastaralé dopravní řešení či nedostatečné regulativy výstavby. Návrh nového územního plánu tyto zásadní problémy eliminuje.

14. 10. 2020

Ze Šlapanic do nejvyšší basketbalové soutěže

Tomáš Nesrovnal a Adam Lukeš ještě v loňském roce navštěvovali šlapanickou základní školu. Letos už chodí na gymnázium v Brně a pomalu pronikají do nejvyšší basketbalové soutěže. Adam patří k velkým nadějím českého basketbalu, je členem mládežnických reprezentací a dostal se až do elitního výběru skupiny Next Generation, kterou vede bývalý hráč Barcelony Luboš Bartoň. Tomáš hraje basketbal za Sokol Šlapanice, ale především se stal členem realizačního týmu v ligovém Basket Brno, kde zastává pozici videotrenéra s přesahem do scoutingu. Přestože je oběma teprve šestnáct let, už se pomalu prosazují v prostředí profesionálního sportu.


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top