Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky se budou konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Podrobnosti naleznete v sekci Volby do Evropského parlamentu.

AKTUALITY

Výběrová řízení

17. 05. 2019

Výběrová řízení

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na pracovní pozice:

  • Referent pro exekuce a přestupky
  • Referent speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu
  • Referent stavebního úřadu

 

Sběr separovaného odpadu v Bedřichovicích

15. 05. 2019

Sběr separovaného odpadu v Bedřichovicích

V sobotu 18. května 2019 od 9:00 do 11:00 hodin proběhne sběr separovaného odpadu v Bedřichovicích. Kontejnery budou přistaveny u kapličky, ukládání odpadu budou řídit zaměstnanci SATESO.

Oprava komunikace mezi ulicemi Čechova a Brněnská

15. 05. 2019

Oprava komunikace mezi ulicemi Čechova a Brněnská

V pondělí 20. května 2019 budou zahájeny práce na opravě krátkého úseku komunikace - spojky mezi ulicemi Čechova a Brněnská. Opravu bude provádět společnost Crlík, s.r.o. Děkujeme za pochopení. 

Český den proti rakovině

14. 05. 2019

Český den proti rakovině

Ve středu 15. května 2019 proběhne 23. ročník celostátní sbírky Český den proti rakovině. Tématem letošní sbírky jsou Nádorová onemocnění plic. Již tradičně se do sbírky zapojí i Šlapanice. Možnost přispět na sbírku zakoupením kytičky bude od 13 hod. před Albertem.

Omezení parkování v ulicích Husova a Hybešova

14. 05. 2019

Omezení parkování v ulicích Husova a Hybešova

V poslední dekádě května 2019 budou zahájeny stavební práce na přípravě parkovacích stání na ulicích Husova a Hybešova. Těmito pracemi budou výrazně omezeny možnosti parkování v těchto ulicích. Podle možností zde lze parkovat v nočních hodinách nejpozději do 7:00 hod. ráno, kdy prostor musí být uvolněn pro pokračování prací. Prosíme proto občany, aby toto omezení akceptovali a sledovali postup prací pro případné omezení pohybu před jejich nemovitostmi. Na ulici Wurmova práce probíhat nebudou, ale provoz zde je obousměrný a bude navíc zatížen dopravou z uzavírky ulice Husova. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Informace z Rady města Šlapanice

14. 05. 2019

Informace z Rady města Šlapanice

Městská knihovna Šlapanice získá nové počítačové vybavení. Stávající počítače i knihovní systém, které má nyní knihovna k dispozici, je již zastaralý a nevyhovuje současným nárokům. Ministerstvo kultury na nákup nové techniky a systému schválilo dotaci ve výši 361 000,- Kč z programu Veřejné informační služby knihoven. Celkové náklady činí 531 047,- Kč.

Město Šlapanice vypsalo v roce 2019 dva grantové programy na dotace z rozpočtu města, které jsou určeny na podporu činnosti místních spolků a neziskových organizací. Celkem bylo přijato 32 žádostí o dotace na celkovou částku 1.943.970 Kč. Jednotlivé žádosti byly posouzeny po formální stránce finančním odborem a následně projednány v komisích Rady města a Finančním výboru. Schváleny byly dotace z rozpočtu města v celkové výši 562.752 Kč.

Rekonstrukce komunikace u garáží

14. 05. 2019

Rekonstrukce komunikace u garáží

V termínu od 27. 5. přibližně do 17. 6. 2019 bude rekonstruován průjezd mezi garážemi na starém sídlišti na ulici Brněnská. Bude zde položena zámková dlažba a proběhne také oprava dešťové kanalizace. Upozorňujeme občany, že během prováděných oprav nebude možný přístup do garáží. Děkujeme za pochopení.

Rekonstrukce chodníků

14. 05. 2019

Rekonstrukce chodníků

V druhé polovině června letošního roku budou zahájeny práce na plánované rekonstrukci chodníků v ulici Riegrova (v úseku od lávky pro pěší směrem k přechodu k ulici Komenského) a ulici Krátká, v průběhu července pak v ulici Jižní. Rekonstrukce bude realizovat Ing. Karel Bartušek, DiS. Další informace můžete nalézt také na projektovém webu města: https://projekty.slapanice.cz/chodniky.

Orientační harmonogram:

  • 18. 6. - 25. 6. - část chodníku Riegrova, Šlapanice 
  • 16. 6. - 5. 7. - chodník Krátká, Bedřichovice
  • 8. 7. - 8. 8. - chodník Jižní, Bedřichovice
Informace z finančního úřadu

14. 05. 2019

Informace z finančního úřadu

Finanční úřad (FÚ) pro Jihomoravský kraj (JMK) oznamuje, že od 26. dubna do 27. května 2019 je na všech územních pracovištích FÚ pro JMK zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2019 za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti. Seznam je k nahlédnutí ve dnech:
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin,
úterý od 8:00 do 13:00 hodin,
středa od 8:00 do 17:00 hodin,
čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin,
pátek od 8:00 do 13:00 hodin.

AKCE

 Triatlon 3. kolo

19. 05. 2019

Triatlon 3. kolo

Zveme všechny závodníky na další závod triatlonového seriálu v neděli 19. 5. 2018. Závod se uskuteční na ZŠ Šlapanice. Podrobnosti na webu http://atkslapanice.wbs.cz/.

Koncert Cello v base - Josef Klíč

19. 05. 2019

Koncert Cello v base - Josef Klíč

Zveme Vás na unikátní koncert "Cello v base - od renesance k 21. století" v prostorách šatlavy pod restaurací Radnice ve Šlapanicích. Hraje šlapanický občan, koncertní mistr a sólista orchestru Národního divadla v Brně, čerstvý vítěz mezinárodní soutěže International Songwriting Competition v Nashvillu Josef Klíč.
Koncert bude zahájen v 16:00 hodin.

Z důvodu omezené kapacity v netradičním prostředí šatlavy si prosím rezervujte místa předem na telefonu 605 417 656 nebo osobně v Úplně jiné čajovně.

FK SK Šlapanice

19. 05. 2019

FK SK Šlapanice

Fotbalový klub SK Šlapanice nastoupí proti družstvu Miroslav v neděli 19. května od 16:30 na fotbalovém hřišti ve Šlapanicích.

Komentovaná prohlídka výstavy Synchro

21. 05. 2019

Komentovaná prohlídka výstavy Synchro

Zveme Vás na výstavu fotografií "Synchro" pana Pavla Hrančíka z prostředí synchronizovaného plavání. V úterý 21. 5. 2019 od 17:00 do 18:00 hodin proběhne také komentovaná prohlídka s autorem ve vestibulu MěÚ Šlapanice. Výstava je otevřena do 29. 5. 2019 ve vestibulu MěÚ Šlapanice v provozních hodinách úřadu.  

Rybářské závody mládeže

25. 05. 2019

Rybářské závody mládeže

MRS P.S. Šlapanice pořádá v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 12:00 hod. za podpory Městského úřadu Šlapanice Rybářské závody mládeže do 15 let. Závody se uskuteční na rybochovném zařízení Ponětovice.

Oslava 100 let skautingu

25. 05. 2019

Oslava 100 let skautingu

Vážení příznivci Junáka, bývalí i současní členové oddílu, kamarádi, kamarádky, maminky, tatínkové, dědečkové, babičky, Šlapaňáci, přátelé...

V letošním roce uplyne právě 100 let od chvíle, kdy byl v našem městě založen první skautský oddíl. Dovolujeme si vás proto pozvat na oslavu 100 let skautingu ve Šlapanicích v sobotu 25. 5. 2019 od 10 hodin na naší základně na Jiříkovské ulici.

Bedřichovické hody

25. 05. 2019

Bedřichovické hody

Bedřichovičtí stárci, sbor dobrovolných hasičů a město Šlapanice Vás srdečně zvou na tradiční Bedřichovické Hody.

 Pouť v Bedřichovicích

26. 05. 2019

Pouť v Bedřichovicích

Bedřichovičtí stárci, sbor dobrovolných hasičů a město Šlapanice Vás srdečně zvou na tradiční Bedřichovické Hody.

ZPRÁVY

Profesor Hilský plýtvá časem !?!

14. 05. 2019

Profesor Hilský plýtvá časem !?!

Ano, je to tak! Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., osobnost světového formátu obětuje svůj čas hrstce studentů malého, rodinného gymnázia ve Šlapanicích u Brna!

Preventivní oční vyšetření pro seniory zdarma

06. 05. 2019

Preventivní oční vyšetření pro seniory zdarma

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho okolí. Proto je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.

Hrdina z Jiříkovic

09. 04. 2019

Hrdina z Jiříkovic

V létě letošního roku by se dožil 100 roků jiříkovický rodák, brigádní generál ve výslužbě, pan Miroslav Antonín Liškutín. Narodil se 23. srpna 1919 v Jiříkovicích. Tam vychodil obecnou školu a po měšťanské škole ve Šlapanicích nakonec nastoupil do brněnské Zbrojovky, kde se vyučil strojním zámečníkem. O létání ale snil od dětských let.

Stručně z historie areálu Cukrovaru

27. 02. 2019

Stručně z historie areálu Cukrovaru

Připomeňme krátce z historie areálu, čím si prošel: Jedná se o původní místo Rolnického akciového cukrovaru. Místu, kde byl v roce 1872 postaven, se lidově říkalo Husí louky, protože se tam chodily pást husy.

Mary’s Meals Česká republika

27. 02. 2019

Mary’s Meals Česká republika

Ve Šlapanicích se můžeme setkat s modrým plakátem Mary´s Meals. O co jde? Spoustu informací lze v dnešní době „vygooglit“, ale pro základní informace poslouží následující článek:

Výzva: Podílejte se na životě našeho města

25. 01. 2019

Výzva: Podílejte se na životě našeho města

Chcete ovlivnit dění v našem městě? Máte příležitost prostřednictvím práce v komisi rady města. Komise rady města jsou poradními a iniciativními orgány rady města.

Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům?

03. 01. 2019

Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům?

Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou koledníci a zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše. Tříkrálová sbírka bude i letos tradičně probíhat v období 1. - 14. 1. 2019. Ve Šlapanicích a Bedřichovicích proběhne sbírka v sobotu 12. 1. 2019 od 10 do cca 13 hodin.

Vaše sladká podpora

15. 10. 2018

Vaše sladká podpora

Máme za sebou další ročník sbírkové akce Koláč pro hospic, která odměňuje ty, kteří podpoří hospic. Tradiční sbírková akce slouží jako osvěta o potřebě paliativní péče a zároveň pro nás znamená důležitý finanční obnos, díky kterému se můžeme zlepšovat. Celý letošní výtěžek nám pomůže ke koupi nových polohovacích lůžek pro nevyléčitelně nemocné v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

Letos nám podporovatelé ve Šlapanicích přispěli sumou 32 529 Kč. Když připočítáme i ostatní místa, kde jsme nabízeli sladké koláčky, celková částka se vyšplhala na rekordních 226 900 Kč. Tato suma nám pomůže k zakoupení celkem 4 kvalitních polohovacích postelí pro naše pacienty.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět. Poděkování patří i těm, kteří se zajímali o naše služby a organizaci. Díky vám můžeme nepřetržitě a vysoce profesionálně poskytovat péči nevyléčitelně nemocným tak, aby nebyla ohrožena kvalita jejich života i přes vážnou diagnózu.

Oblastní charita Rajhrad

Informace k sanaci areálu Cukrovaru (bývalý ICEC)

02. 10. 2018

Informace k sanaci areálu Cukrovaru (bývalý ICEC)

S ohledem na dotazy občanů uvádíme informace z projednaných podkladů zastupitelstva a schválené projektové dokumentace pro sanaci areálu Cukrovaru.  

Je areál v tuto chvíli pro město využitelný, případně jaká jeho část je zasažena znečištěním?

Areál je v tuto chvíli plně využíván jako areál pro skladování a drobnou výrobu. Záměrem města je dosáhnout sanace areálu a jeho přebudování pro potřeby města. Dle „Aktualizace analýzy rizik“ ( 2017) je znečištěním zasaženo a k sanaci určeno cca 20 000 m2 z celkových 51 000 m2. Tedy více než 3/5 areálu lze využít bez jakéhokoliv omezení okamžitě. Zbývajících 20 000 m2 bude možné po sanaci rovněž využít s určitými omezeními, např. omezení hloubkového zakládání budov v určité části sanované plochy. Celou dokumentaci lze nalézt na projektovém webu města https://projekty.slapanice.cz.


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top