Rozcestník

Rejstřík


A

Akce
Aktuality
Aktuality
Aktuality na e-mail
Ankety
Aplikace
Aplikace pro chytré telefony
Areál ICEC
Archív
Archív (FV)
Archív (KV)
Archív (OVB)
Archív komisí - volební období 2014-2018
Archiv ŠZ
Archív žádostí
ATK Šlapanice
Atletický areál ZŠ
Auto, moto, doprava

Á


B

Babice nad Svitavou
Bazén ZŠ
Bedřichovický pétanque club 2016
Bezpečnostní rada
Bílovice nad Svitavou
Blažovice
Blokové čištění
Březina
Byty zvláštního určení - dům s pečovatelskou službou

C

Ceník služebnosti - Ceník věcných břemen
Certifikáty a ocenění
Cestovní doklady
Církevní sňatky
Co a kde vykonáváme
Co dělat, když potřebuji řešit...
Co si představit, když se řekne...
Cvičební koutek pro seniory
CzechPoint
CzechPoint

Č


D

Další informace
Další projekty města v roce 2017
Dětská hřiště
Digitální technická mapa
Dobrovolníci
Doklady do ciziny
Dokumenty
Dokumenty
Dokumenty
Dokumenty a informace
Dokumenty a informace
Dokumenty příspěvkových organizací
Doporučení pro občany
Doporučení výboru
Doporučení výboru
Doporučení výboru
Doprava
Dopravní uzavírky
Dotace z rozpočtu města Šlapanice
Dotazy občanů
Dovoz silničního vozidla ze zahraničí
Drobné stavební památky
Důležité kontakty
Důležité kontakty

Ď


E

Elektronické podání (EPO)
Evidence obyvatel na MěÚ

É


Ě


F

Farmářské trhy
Finanční výbor
Fotogalerie
Fotogalerie

G

GIS

H

Hajany
Harmonizační kódy a mezinárodní harmonizační kódy uváděné v ŘP
Hasiči
Headis
Historie
Historie sportu
Hlášení poruch, pohotovost
Hospodářská škola
Hostěnice
Hrbatý hrozen
Hrobová místa
Hromadná doprava

I

Infokanál Šlapanice
Infokanál Šlapanice - YouTube
Informace k ochraně osobních údajů
Informace podle zákona č. 110/2019 Sb.
Informace pro inzerenty
Informace pro inzerenty
Informace pro inzerenty
Informace pro žadatele o řidičské oprávnění
Informace spolkům
Instituce

Í


J

Jak naladit infokanál
Jak se zaregistrovat
Jednací řád ZM Šlapanice
Jiříkovice
Jízdní řády
JSDH
Junák

K

Kácení stromů
Kancelář starostky
Kancelář tajemníka
Kanice
Katalog služeb
Kavka
Kluziště
Kobylnice
Komise pro dopravu, bezpečnost a pořádek
Komise pro informace a média
Komise pro kulturu, tradice a cestovní ruch
Komise pro prevenci kriminality
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
Komise pro výchovu, vzdělávání, sport a využití volného času dětí a mládeže
Komise RM
Komise sociální a pro Zdravé město
Komise sociální, zdravotní a pro Projekt Zdravé město a MA21
Komise sportovní a volnočasová
Komise stavební a územního plánování
Komise územního rozvoje
Komise životního prostředí a zemědělství
Komunální odpad
Komunikace s úřadem
Komunikační kanály
Komunitní plánování
Kontakt na administrátora
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty a informace pro prodejce
Kontakty na městský úřad
Kontakty na samosprávu
Kontakty na úředníky
Kontrolní výbor
Kontrolní zprávy výboru
Kontrolní zprávy výboru
Kontrolní zprávy výboru
Kostel
Kovalovice
Krizové řízení
Krizový štáb
Kultura
Kulturní dům Bedřichovice
Kulturní komise
Kynologický klub

L

Lesní hospodářství

M

Manažer IMS
Mapa města
Mapa stránek
Matriční doklady občanů ČR v cizině
Matrika
Média
Měření rychlosti ve správním obvodu ORP Šlapanice
Město
Městská knihovna
Městská média
Městská policie
Městská zeleň
Městské a regionální instituce
Městský architekt
Městský facebook
Městský rozhlas
Městský úřad
Městský úřad
Městský úřad
MHJ HS
MHJ HS Šlapanice
Místní komunikace
Místostarosta
Mobilní rozhlas
Moderní elektronický úřad (EU)
Modřice
Mokrá - Horákov
Moravany
Moravský rybářský svaz – MO Šlapanice
Multifunkční hřiště Jiráskova
Muzeum Brněnska
Myslivost a rybářství

N

Národopisný soubor Vrčka
Narození
Nebovidy

Ň


O

O městě
Občanské průkazy
Občanské průkazy
Obec s rozšířenou působností
Obecné informace
Obecní živnostenský úřad
Obchody
Objednání na úřad
Od myšlenky k realizaci
Odbor dopravy
Odbor finanční
Odbor investic a správy majetku
Odbor sociální
Odbor správních činností
Odbor výstavby
Odbor životního prostředí
Oddělení informačních technologií
Oddělení péče o děti
Oddělení personální a mzdové
Oddělení podatelny
Oddělení právní, přestupky a exekuce
Oddělení sociální prevence-kurátoři pro mládež
Oddělení sociálních služeb
Oddělení sociálních věcí
Oddělení školství
Odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Odchyt pobíhajících psů
Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší
Odpovědi
Odpovědný zástupce
Ohlášení živnosti, žádost o koncesi
Ohlašování hudebních produkcí
Ochotnické divadlo
Ochoz u Brna
Ochrana obyvatelstva
Ochrana osobních údajů
Ochrana přírody a krajiny
Ochrana zemědělského půdního fondu
Omice
Oprávnění strážníků
Orel Šlapanice
Orientace
Orlovna
Ořechov
Osadní výbor Bedřichovice
Osobní služby
Ostatní
Ostatní činnosti OŽP
Ostatní dotazy
Ostatní informace
Ostatní spolky
Ostopovice
Ověřování podpisů a listin
Ovzduší - závazná stanoviska
Oznámení změn

Ó


P

Památková péče
Památková zóna Slavkovského bojiště
Památky
Paměťová karta řidiče, vozidla, servisní karta
Pasy
Pečovatelská služba
Pěstování máku a konopí
Plán akcí
Plán zimní údržby
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platné vyhlášky a nařízení
Podatelna
Podklady a zápisy ZM
Podněty občanů
Podolí
Pokladna
Policie ČR
Ponětovice
Poplatek z pobytu
Poplatek ze psů
Poplatky
Popůvky
Poruchy osvětlení a rozhlasu
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.
Potřebuji vyřídit
Potvrzení o skutečnostech
Povinně zveřejňované informace
Povodňové komise
Povodňový plán
Pozořice
Prace
Pravidla komunikace
Pravidla pro vydávání ŠZ
Právo a finance
Prevence kriminality
Preventivní protipovodňová opatření (EU)
Prohlášení o přístupnosti
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projekt: sociálně - právní ochrana dětí
Projekty města
Pronájem KD Bedřichovice
Prštice
První místostarosta
Přerušení/pokračování v provozování živnosti
Přestavba silničního vozidla
Přidělení čísla popisného
Příroda
PS zdravotně postižených Šlapanice
Pytlový sběr papíru a plastů od domácností

Q


R

Rada města Šlapanice
Rada seniorů
Radní - klientská zóna
Radní města
Radnice
Radostice
Reality a ubytování
Rebešovice
Registrace nového vozidla
Registrace vozidel
Rekonstrukce ZŠ
Rekonstrukce ZŠ
Relíček, o.s.
Restaurace, pohostinství
Revitalizace zeleně v extravilánu (EU)
Revitalizace zeleně v intravilánu (EU)
Rodinná politika
Rodiny
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rozpočet města
Rozpočtová opatření
Rozpočty města
Rozvoj služeb eGovernmentu (EU)
Rozvoz obědů pro seniory

Ř


S

Samospráva města
SATESO
SDH Bedřichovice
Seniorbus
Senioři
Seznam ulic
Scholasterie
Silniční správní úřad
Silůvky
Sivice
SK Raketa
SK Šlapanice
Skaut ABS
Služby
Sociálně-právní ochrana dětí
Sociální sítě
Sokolnice
Sokolovna
Související zákony
Spolky
Sport
Sportoviště
Správa nemovitostí města Šlapanice
Správní obvod
Stanoviště tříděného odpadu
Starosta
Státní občanství ČR
Stavební úřad
Strategické dokumenty pro město Šlapanice (EU)
Strategický plán rozvoje města
Střelice
Studie foto
Subjekty, v nichž má město Šlapanice zástupce
Svaz tělesně postižených v ČR z.s.
Symboly města

Š


T

Tajemník
Taxislužba
Telnice
Tenis Raketa
Tenisová hala Roci
Tenisový klub Šlapanice
Tenisový klub Šlapanice
Tisknout stránku
Tiskové zprávy
TJ Sokol Šlapanice
Tradice
Troubsko
Tvarožná

Ť


U

Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu
Umístění včelstev
Upozornění pro podnikatele
Určení otcovství
Uzavření manželství
Uzavření manželství v zahraničí
Užitečné odkazy
Užívání movitého a nemovitého majetku

Ú


Ů


V

Vážka Šlapanice
Velatice
Veřejná prostranství
Veřejná wifi síť
Veřejné projednání
Veřejné prostranství
Veřejné registry
Veřejné zakázky
Viničné Šumice
Vodní hospodářství
Vodní nádrž Ponětovice (EU)
Volba druhého jména
Volby
Volby do Senátu
Volby do zastupitelstev krajů
Volná místa
Volná místa
Volnočasové plochy
Volnočasové plochy
Volný čas a sport
Vranov
Výbor pro informace a média
Výbory ZM
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Vydání řidičského průkazu náhradou za průkaz ztracený, odcizený, poškozený
Vydání řidičského průkazu žadateli o udělení řidičského oprávnění po absolvování autoškoly
Výdej dat z registru řidičů
Vyhlášky a nařízení
Výlepové plochy
Výměna cizího řidičského průkazu za český
Výměna řidičského průkazu při změně jména nebo příjmení
Výpis ze živnostenského rejstříku
Výroba silničního vozidla (stavba)
Výroční zprávy pečovatelské služby
Vyřazení vozidla z provozu (dočasné vyřazení vozidla)
Vyřízené doklady k vyzvednutí
Vyskakovací okna
Vystavení matričních dokladů
Vyvlastňovací úřad
Vývoz vozidla – vydání registrační značky pro vývoz
Významné osobnosti
Vzdělávání v eGon (EU)

W

Webové stránky

X


Y


Ý


Z

Základní informace o MA 21
Zámek
Zánik silničního vozidla (trvalé vyřazení)
Zápis tažného zařízení
Zápis změny ostatních údajů
Zápisy
Zápisy komise
Zápisy komise
Zápisy komise
Zápisy komise
Zápisy komise
Zápisy komise
Zápisy komise
Zápisy komise
Zápisy komise
Zápisy komise
Zápisy komise
Zápisy RM
Zápisy výboru
Zápisy výboru
Zápisy výboru
Zápisy výboru
Zápisy z RM
Zásady pro přidělení registrační značky na přání
Zásady pro přidělení třetí registrační značky
Zastupitelé - klientská zóna
Zastupitelé města
Zastupitelstvo
Závady ve městě
Závěrečné účty
Zdravé město Šlapanice
Zdravotnictví
Zdravotnictví
Zdroje znečištění ovzduší
Zemědělský podnikatel
ZmapujTo
Změna jména
Změna příjmení po rozvodu
Změna v evidenci provozoven
Změna vlastníka a provozovatele
ZO ČZS Šlapanice
Zprávy
Zrušené vyhlášky a nařízení
Zrušení oprávnění na vlastní žádost
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky registrační značky
Ztráta, zničení nebo odcizení velkého nebo malého technického průkazu
Ztráty a nálezy
Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
Zvýšení efektivnosti procesů (EU)
Zvýšení kvalifikace a profesionality pracovníků MěÚ Šlapanice (EU)

Ž


Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top