Tradice

Tradiční akce

Ve městě se v současnosti pořádá několik tradičních akcí. Více informací v kalendáři akcí.

Ostatková zábava - sobota před Popeleční středou. Pořádá Národopisný soubor Vrčka. 

Masopustní průvod - neděle odpoledne před Popeleční středou. Pořádá Národopisný soubor Vrčka. 

Městský ples - sobota v lednu nebo únoru. Pořádá město Šlapanice.

Vynášení smrtky - neděle před Květnou nedělí. Pořádá Národopisný soubor Vrčka a Dětský folklorní soubor Relíček. 

Velikonoční tvoření s dětmi - některý víkend před Velikonocemi. Pořádá Komise pro kulturu, tradice a cestovní ruch.

Pomlázková zábava - velikonoční neděle. Pořádá Hasičský sbor Šlapanice. 

Košt vína v Bedřichovicích - sobota v dubnu. Pořádají Přátelé dobrého vína v Bedřichovicích. 

Pálení čarodějnic - 30. dubna. Pořádá kulturní spolek Hrbatý Hrozen.

Den matek a rodin - druhou květnovou neděli. Pořádá město Šlapanice.

Noc šatlavy - sobota v květnu. Pořádá Kavka z.s.

Bedřichovické hody a pouť - poslední víkend v květnu. Pořádají Sbor dobrovolných hasičů Bedřichovice, město Šlapanice a bedřichovičtí stárci.

Dětský den v kynologickém klubu - první neděli v červnu. Pořádá Kynologický klub Šlapanice.

Farní den - víkend v červnu. Pořádá Farnost Šlapanice. 

Královničky - první pondělí v červnu. Pořádá Národopisný soubor Vrčka a Dětský folklorní soubor Relíček. 

Hasičina nejen dřina - sobota v červnu. Pořádal Hasičský sbor Šlapanice, poslední Hasičina proběhla v roce 2019.

Po Šlapkách - třetí neděle v červnu. Pořádá Národopisný soubor Vrčka. 

Pivní slavnosti - pátek před Letním karnevalem. Pořádá kulturní spolek Hrbatý Hrozen.  

Letní karneval - čtvrtá sobota v červnu. Pořádá kulturní spolek Hrbatý Hrozen. 

Rosťův country večer - první sobota v červenci. Pořádá Hasičský sbor Šlapanice.

Retrovečer - druhá nebo třetí sobota v červenci. Pořádá Kulturní komise. 

Šlapanické slavnosti - druhý víkend v srpnu. Pořádá město Šlapanice.

Obecní svátek v Bedřichovicích - první víkend v září. Pořádají občané Bedřichovic.

Kárky of the Půlpánov - druhá sobota v září. Pořádá kulturní spolek Hrbatý Hrozen.

Pohádkový les - sobota v září. Pořádá město Šlapanice.

Svatomartinské setkávání - sobota poblíž data 11. 11. Pořádá Kulturní komise. 

Babské hody - sobota v listopadu. Pořádá Národopisný soubor Vrčka.

Šlapanické Vánoce - probíhá v prosinci. Pořádá město Šlapanice. 

a další.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top