FILTR Aktuality

Oznámení o uzavření MěÚ Šlapanice

26. 11. 2018 / Městský úřad

Oznamujeme, že ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018 budou obě budovy Městského úřadu Šlapanice (Opuštěná 9/2 v Brně i Masarykovo náměstí 100/7 ve Šlapanicích) uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

Nová železniční zastávka a úprava jízdního řádu

13. 12. 2018 / Doprava

První vlak na nové železniční zastávce s názvem Šlapanice - zastávka zastaví v sobotu 15. 12. 2018 v 0:54. Poté bude v 0:55 pokračovat dále směrem na Slavkov u Brna. Prozatím bude v provozu pouze nástupiště u koleje č. 2. Vlaky se budou křižovat na trati tak, aby zastavovaly obousměrně u tohoto nástupiště. Podchod a nástupiště u koleje č. 1 by měly být dokončeny koncem března 2019. Přístup na zastávku tak bude prozatím možný pouze z ulice Jungmannovy a Brněnských Polí.

Nepřetržitě od 15. 12. 2018 do 26. 3. 2019 bude upraveno zastavování vlaků na zastávkách „Šlapanice zastávka“ a „Šlapanice“ dle výlukového jízdního řádu.

Více

Informace ze Zastupitelstva města Šlapanice

13. 12. 2018 / Samospráva

Ve středu 12. prosince 2018 se konalo druhé veřejné zasedání Zastupitelstva města (ZM) Šlapanice. V úvodu složila slib zastupitele paní Alena Řezníčková, která nebyla přítomna na ustavujícím zastupitelstvu 31. října 2018.

Zastupitelstvo mimo jiné:

 • vzalo na vědomí informace o závěrečných účtech Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko.
 • schválilo Rozpočet města na rok 2019: příjmy: 377 162 000 Kč, vydání:  475 070 000 Kč, rozpočet byl zpracován jako schodkový. Paní starostka u tohoto jednacího bodu představila všechny významnější investiční akce, které město v příštím roce čekají.
 • schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021.
 • schválilo mimořádnou investiční dotaci ve výši 2 mil Kč. Jednotě Orel Šlapanice.
 • navýšilo spolufinancování projektu Přestavba areálu sokolovny II. etapa z původních 1 850 000 Kč., o dalších 574 003 Kč.
 • Pro spolupráci s pořizovatelem ÚP byla určena paní starostka Michaela Trněná a zástupcem města pro spolupráci s KTS – EKOLOGIE s.r.o. byl pověřen místostarosta Michal Klaška.
 • provedlo volbu Osadního výboru Bedřichovice, předsedou zvolen pan Ivo Fišer.

V závěru poděkovala paní starostka, oba místostarostové a tajemník všem úředníkům, zastupitelům a spolkům za odvedenou práci pro město a jeho občany. Popřáli také všem zúčastněným a občanům města klidné vánoční svátky a zdraví a úspěchy v nastávajícím roce. 

Videozáznam z jednání a zápis budou po zpracování zveřejněny na webu https://www.slapanice.cz/2018-2

Termíny zasedání ZM Šlapanice v roce 2019: 20. 2., 10, 4., 19. 6., 11. 9. a 4. 12.

Informace o odstávkách a haváriích vodovodu

13. 12. 2018 / Ostatní, Výpadky/poruchy

Vodárenská akciová společnost, a.s. informuje zákazníky o nové službě SMS info. Služba je bezplatná a umožňuje rozesílku informací o odstávkách nebo havárii na vodovodní, případně kanalizační síti prostřednictvím SMS přímo do Vašeho mobilu. 

Více

Nálezy věcí

13. 12. 2018 / Ostatní

Dne 11. 12. 2018 byl na ulici Kollárova v rozestavěné garáži nalezen notebook s nabíječkou.

Dne 3. 12. 2018 byl na ulici Nádražní nalezen mobilní telefon.

Majitelé si nálezy mohou vyzvednout po předložení občanského průkazu na Městském úřadu ve Šlapanicích, I. poschodí, dveře č. 119, v pondělí a středu od 8 do 17 hod., v ostatní dny od 8 do 13 hod. 

Asistent pedagoga na ZŠ

12. 12. 2018 / Školství, Výběrová řízení

ZŠ Šlapanice přijme asistenta pedagoga. Hledáme spolehlivého, komunikativního asistentka/asistentku pro dlouhodobou spolupráci, ideálně s praxí a zkušenostmi (popř. ochotné se dále vzdělávat v dané problematice). Člověka schopného stabilně spolupracovat s pedagogy i rodiči. Požadujeme: SŠ, VŠ pedagogická (i aktuálního studenta), příp. SŠ vzdělání s maturitou. Výhodou je dokončený akreditovaný kurz MŠMT ČR pro asistentky/asistenty pedagoga.

Nabízíme částečný úvazek s možností dalšího doplnění v případě fungující spolupráce.

Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte pouze při splněné kvalifikaci na e-mail: kancelar@zsslapanice.cz.

Oznámení - MUDr. Petra Procházková

11. 12. 2018 / Zdravotnictví

MUDr. Petra Procházková oznamuje, že ve dnech 12. 12. - 14. 12. 2018 neordinuje.

V termínu 12. 12. - 13. 12. zastupuje MUDr. Helena Stoklásková (zdrav. středisko Šlapanice) ve svých ordinačních  hodinách a své ordinaci.

Dne 14. 12. 2018  zastupuje  MUDr. Alena Procházková (zdrav. středisko Šlapanice) ve svých ordinačních hodinách, ve své ordinaci.

Více o ordinačních hodinách jednotlivých lékařů naleznete na www.slapanice.cz/zdravotnictvi

Svoz odpadů v roce 2019

10. 12. 2018 / Ostatní, Městský úřad

Od 1. 1. 2019 dochází ke změně svozové společnosti ve městě. Nově bude svoz a likvidaci odpadů zajišťovat společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. včetně zajištění pytlového sběru od nemovitostí. 

Změny v režimu svozu odpadů od 1. 1. 2019:

 • svoz komunálního odpadu proběhne vždy v pondělí a úterý (rozdělení ulic níže, také viz mapka)
 • pytle se separovanými plasty nebo papírem není nutné označovat čárovým kódem
 • svoz pytlů bude probíhat ve středu viz svozový kalendář, papír jen 1× za 4 týdny
 • první svoz pytlů v roce 2019 proběhne ve středu 9. 1. 2019 – PAPÍR
 • hnědé plastové kontejnery (bioodpad) budou umístěny celoročně 

 

Více

Odečty vodoměrů

06. 12. 2018 / Ostatní

Vodárenská akciová společnost oznamuje, že od 10. do 21. prosince 2018 budou probíhat odečty vodoměrů na ulicích: Hřbitovní, Zámečnické Náměstí, Bedřichovská, Na Poříčí, Riegrova, Masarykovo Nám., Palackého, Na Zahrádkách, Slunná, Za Humny, Tyršova, Dlouhá, Kosmákova, Ponětovská, 8. Května, Jiříkovská, K. Čapka, Lidická, Svatojánské Nám., Jánská, Starý dvůr, Akátová.

Stav vodoměru je možné zanechat napsaný na viditelném místě. Pokud nebudete zastiženi, zanechá Vám pracovník výzvu s kontaktem k dodatečnému oznámení stavu vodoměru. Kontakt: p. Fiala, tel.  797 706 365 nebo 734 336 365, mail: fiala@vasbv.cz.

Oznámení o přerušení dodávky vody

06. 12. 2018 / Výpadky/poruchy

Vodárenská akciová společnost oznamuje přerušení dodávky vody ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 8 přibližně do 12 hodin v ulici Dlouhá (obě strany ulice) z důvodu propojení nového vodovodního řadu.

Náhradní zdroj vody nebude přistaven.


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top