Setkání občanů z lokality Brněnská Pole

07. 02. 2017 od 17:00 h

Restaurace Chaloupka, Brněnská 1724/115, Šlapanice

V úterý 7. února se uskuteční setkání občanů z lokality Brněnská Pole s vedením města v Restauraci Chaloupka. Můžete diskutovat o životě na Brněnských Polích i v celém našem městě se starostkou města Mgr. Michaelou Trněnou a místostarostou Mgr. Michalem Klaškou. Vaše dotazy ohledně investičních akcí zodpoví vedoucí OISM Mgr. Vlastimil Dvořák a investiční technik Ing. Jaroslav Leplt.

Beseda je určena pro občany z Brněnských Polí. Občané z ostatních lokalit Šlapanic vč. Bedřichovic budou zváni na další besedy, o jejichž termínech budeme předem informovat prostřednictvím městských médií.