Tříkrálová sbírka

11. 1. 2020 od 10:00 h

Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou koledníci a zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše. Tříkrálová sbírka bude i letos tradičně probíhat v období 1. - 14. 1. 2020. Ve Šlapanicích a Bedřichovicích proběhne sbírka v sobotu 11. 1. 2020 od 10 do cca 13 hodin.

Sbírku ve Šlapanicích zajišťuje Orel Šlapanice. Zájemci, kteří by rádi dělali koledníky (děti ve věku 6 - 15 let) se mohou hlásit u paní Markéty Jaškové na tel.: 608 857 875.

Každý vedoucí se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.

Výtěžek bude použit na vybudování nového výtahu v budově hospice sv. Josefa, na rekonstrukci některých pokojů a zdravotní a kompenzační pomůcky.

Poděkování patří především všem dobrým lidem za to, že nám pomáhají poskytovat přímou pomoc a péči tam, kde je potřeba.
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz 
www.rajhrad.charita.cz