Výstava mysliveckých trofejí

15. 8. 2020 od 10:00 h

Výstava trofejí v myslivně proběhne v sobotu 15. 8. od 10:00 do 18:00 a v neděli 16. 8. od 10:00 do 14:00. Občerstvení zajištěno.

Místo konání: Myslivna

0.00000000 0.00000000 ChIJbayy5KnrEkcR4f028q6z_yg