Archeologická procházka Žuráň

25. 7. 2020 od 15:00 h

Přijďte se seznámit s významnou archeologickou lokalitou Žuráň! Sraz v 15.00 před budovou muzea. Rezervace místa nutná. Vstupné dobrovolné.

Přirozené návrší sloužilo v pravěku jako pohřebiště hned v několika obdobích. Nejstarší mohyla z mladší doby kamenné patřila kultuře se šňůrovou keramikou, pozdější mohyly a hroby z pozdní doby bronzové patřily podolské kultuře.

Nakonec na tomto místě vyrostla kamenná stavba, překrývající nejen všechny starší hroby, ale především dvě královské hrobky z doby stěhování národů. Starší, ukrývající mužský hrob z 2. pol. 5 stol. a mladší z 1. pol. 6 stol., patřící urozené ženě.

Ač byly obě hrobky vykradené již brzy po svém vzniku, archeologickým výzkumem se podařilo objevit řadu nálezů, které objasnily mnohé záhady ohledně této lokality. Přesto zůstává řada otázek, které ještě čekají na své rozřešení.

Vydejte se s archeology do terénu za archeologií! Více než tři desítky vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť si pro letošní rok připravily svým rozsahem zcela unikátní sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit.

Informace/rezervace:
Facebook: @muzeumslapanice
E-mail: slapanice@muzeumbrnenska.cz 
Tel.: 544 544 260

Místo konání: Muzeum

0.00000000 0.00000000 ChIJG0KwWavrEkcRvMVt8ULmVI0