Tříkrálová sbírka

8. 1. 2022 od 10:00 h

Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když vám na dveře zaklepou koledníci a zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše. Tříkrálová sbírka probíhá v období 1. - 16. ledna 2022 klasickou formou i online. Ve Šlapanicích a Bedřichovicích proběhne sbírka v sobotu 8. ledna 2022 od 10 do cca 13 hodin.

Sbírku ve Šlapanicích zajišťuje Orel Šlapanice. Zájemci, kteří by rádi dělali koledníky (děti ve věku 6 - 15 let) se mohou hlásit u paní Markéty Jaškové na tel.: 608 857 875.

Každý vedoucí se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.

Finančním darem s námi pomáháte kvalitně pečovat o pacienty lůžkového a mobilního hospice, klienty Charitní záchranné sítě, klienty Chráněného bydlení sv. Luisy, Charitní pečovatelské služby a pacienty Domácí zdravotní péče. Dále přispíváte k rozvoji služeb a zařízení. Na celorepublikové úrovni pak výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá všem potřebným v jednotlivých službách. 

Poděkování patří především všem dobrým lidem za to, že pomáhají poskytovat přímou pomoc a péči tam, kde je potřeba.

Podrobnosti na webu Oblastní charity Rajhrad a Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka