Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie - zahájení výstavy

4. 2. 2022 od 13:00 h

Muzeum ve Šlapanicích vás srdečně zve na novou výstavu, která ukazuje proměny moravské krajiny zhruba za posledních sto let prostřednictvím obrazů a fotografií.

K vidění jsou mimo jiné práce slavného šlapanického rodáka Aloise Kalvody, Vladimíra Drápala, umělce pocházejícího z nedaleké Tvarožné, či známého malíře moravských vedut Franze Richtera v konfrontaci s aktuálními fotografiemi. Výstava mapuje například nepřístupné okolí Pernštejna, ale i krajinu kolem Sokolnic, Pozořic či Rajhradu a Moravský kras.

Smyslem výstavy je zkoumat a komentovat proměny krajiny na základě srovnání v minulosti vytvořených krajinomaleb a fotografií se současným stavem. Realistické malby a staré fotografie nám zanechaly svědectví o dřívějších způsobech využívání krajiny, o typech rostlinných společenstev, někdy dokonce i o konkrétních druzích rostlin, které je možné v obrazech identifikovat.

Projekt je založen na dohledávání míst pořízení krajinomaleb a fotografií v terénu, zhotovení srovnávacích fotografických snímků a interpretaci změn krajiny s použitím mapových či literárních pramenů a také výsledků terénního průzkumu. Díky tomu můžeme hodnotit, jak se daná lokalita v průběhu času dále utvářela.

Kromě imaginárního výletu známými místy v proměnách času čeká na návštěvníky i aktivní zapojení do tématu, prostřednictvím interaktivních prvků ve výstavě si budou moci vyzkoušet postupy krajinomalby.
-----------------------
Projekt je podporován Technologickou agenturou České republiky a řešitelskými institucemi, mezi nimiž jsou:
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Mendelova univerzita v Brně
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
------------------------
Termín: 4. února – 17. dubna 2022

Událost na Facebooku 

Místo konání: Muzeum

0.00000000 0.00000000 ChIJG0KwWavrEkcRvMVt8ULmVI0