Beseda ke změně dopravního značení

26. 07. 2017 /

Neukázněné parkování může způsobit, že se k Vám nemusí dostat včas záchranka nebo hasiči. Město proto připravuje změnu dopravního značení na ulicích Sušilova, Bezručova, Kollárova mezi Bezručovou a Nerudovou, Nerudova směrem k ulici Nad Zámkem, Hybešova a spojnice Jiráskovy a Hybešovy ulice. Pro poskytnutí bližších informací naplánovalo vedení města setkání s občany a to na středu 2.8. od 17 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.

Výběrové řízení - právník odboru výstavby

25. 07. 2017 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení pracovní pozice: právník odboru výstavby.

Výběrové řízení právník odboru výstavby IV (PDF 142.96 kB)

Výběrové řízení - referent/ka kanceláře starostky

19. 07. 2017 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení pracovní pozice: referent/ka kanceláře starostky.

Výběrové řízení referent KS [PDF 142.55 kB]

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

19. 07. 2017 /

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek vydal Rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro celé území Jihomoravského kraje, a to v období od 18. července 2017 do odvolání. V lesních porostech a jejich bezprostředním okolí, na suché trávě či na plochách zemědělských kultur tak platí zákaz rozdělávat nebo udržovat oheň, zákaz kouření, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů a zákaz používání zábavné pyrotechniky a jiných obdobných výrobků.

Rozhodnutí hejtmana na webu Jihomoravského kraje

Výběrové řízení - referent technik

19. 07. 2017 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení pracovní pozice: referent technik.

Výběrové referent technik III [PDF 141.43 kB]

Setkejte se s městským architektem Šlapanic!

10. 07. 2017 /

Uvažujete o stavební úpravě, rekonstrukci, novostavbě? Není vám lhostejný stav veřejných prostor v okolí Vašeho bydliště? Zajímáte se o budoucnost urbanistického rozvoje Šlapanic?
Už více než rok pro město pracuje externí městský architekt - Ing. arch. Stašek Žerava. Díky jeho zkušenostem z oblasti územního plánování, urbanismu je odbornou oporou rady a zastupitelstva při pořizování nového územního plánu, při jednání s developery a při konzultacích a posuzování stavebních záměrů občanů.

Dosavadní zkušenost ukazuje, že by bylo velmi účelné, aby se nejenom velcí developeři, ale i drobní stavebníci a jejich architekti přišli s městským architektem poradit hned při vzniku záměru, před zahájením projekčních prací
- ne až nad hotovým projektem, kde případná úprava stojí zbytečný čas i náklady.
Abychom občanům, developerům, zastupitelům atd. setkání s městským architektem usnadnili, dohodli jsme se na zavedení "hodin pro veřejnost".
Každou druhou středu (jednou za 14 dní - poprvé 12. 7. 2017) bude městský architekt přítomen na šlapanické radnici v době od 13:30 do 18:00, aby mohli přijít i zaměstnaní občané. Využijte této možnosti - kdokoliv se s městským architektem může setkat, poradit, podiskutovat a především konzultovat své stavební záměry - ať už po předchozí dohodě, anebo bez ní.

Kontaktovat pana Žeravu můžete na emailu: zerava@atelierbonmot.cz

Informace z Rady města Šlapanice

03. 07. 2017 /

Na 77. Radě města Šlapanice se mimo jiné projednávalo:

  • Rada města jmenovala k datu 17.7.2017 novou vedoucí Odboru vystavby Ing. arch. Karin Kovářovou
  • Rada města rozhodla, že veřejně dostupnou WIFI síť rozšíří i na dům s pečovatelskou službou a to od 1.8.2017

Volné pracovní pozice na ZŠ Šlapanice

30. 06. 2017 /

Speciální pedagog
ZŠ Šlapanice přijme na školní rok 2017/2018 kvalifikovaného speciálního pedagoga. Hledáme spolehlivou, komunikativní osobu pro dlouhodobou spolupráci, schopou stabilně spolupracovat s pedagogy, rodiči a poradnami. Požadujeme: VŠ, bezúhonnost, samostatnost, spolehlivost. Nabízíme úvazek v rozmezí 0,5 - 0,75.

Asistenti pedagoga
ZŠ Šlapanice přijme na školní rok 2017/2018 asistenty pedagoga. Hledáme spolehlivé, komunikativní asistenty pro dlouhodobou spolupráci, schopné stabilně spolupracovat s pedagogy, rodiči a poradnami. Požadujeme: SŠ, VŠ pedagogická (i aktuálního studenta PdF), příp. SŠ vzdělání s maturitou (+ dokončený akreditovaný kurz MŠMT ČR pro asistentky/asistenty pedagoga), bezúhonnost, samostatnost, spolehlivost.
Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte pouze při splněné kvalifikaci na e-mail: kancelar@zsslapanice.cz

Oprava kašny

29. 06. 2017 /

Na Masarykově náměstí pokračuje oprava kašny, dnes bude vybetonováno dno a po vyzrání betonu bude proveden její nátěr a napuštění vodou.

Výběrové řízení - referent speciálního stavebního úřadu

29. 06. 2017 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení pracovní pozice: referent speciálního stavebního úřadu.

Výběrové řízení - referent stavebního úřadu [PDF 153.71 kB]