Neděle, 22. červenec 2018. Svátek má Magdaléna
Odběr RSS

Aktuality

Velikost textu

20. červenec 2018

Uzavírka části ulice Palackého

Z důvodu realizace přípojek inženýrských sítí v rámci stavby "Šlapanice - Palackého 26" bude přechodně uzavřena ulice Palackého v úseku mezi RD č. p. 215/24 a RD č. p. 213/28. Předpokládaný termín uzavírky je od 23. 7. do 26. 7. 2018. Na křižovatce ul. Palackého a ul. Na Zahrádkách bude dočasně zneplatněna dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“.

... více
19. červenec 2018

Spolupráce v oblasti chovu psů

Ročně prošetří Státní veterinární správa (SVS) stovky podání a podnětů na týrání zvířat. Díky všímavosti a lepší informovanosti občanů se mnohé kauzy podaří řešit včas, jiné kvůli své složitosti vyžadují dlouhodobé a komplexní řešení. Co se týče chovu psů, dne 1. listopadu 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné chovatelům ukládá povinnost oznamovat chov 5 a více fen a zavádí povinnost registrace útulků pro zvířata. V souvislosti s touto novelou Státní veterinární správa poskytuje chovatelské veřejnosti řadu souhrnných informací pro snadnější orientaci v nových povinnostech, které se spolu se seznamem chovatelů a registrovaných útulků naleznete na internetových stránkách SVS: https://www.svscr.cz/seznam-chovatelu-peti-a-vice-fen-starsich-12-mesicu/ a https://www.svscr.cz/registrovane-utulky-pro-zvirata/


 

... více
19. červenec 2018

Výběrové řízení - úředník stavebního úřadu

Starosta městyse Pozořice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonu, v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na místo úředníka/úřednice stavebního úřadu. Místo výkonu práce: Úřad městyse Pozořice, Stavební úřad, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice.

... více
18. červenec 2018

Přerušení dodávky elektrické energie

V pondělí 23. 8. 2018 od 8:30 do 10:30 bude přerušena dodávka elektrické energie v chatové lokalitě Bezděkov (odběratelé napojeni z TS č.8326) z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací.

... více
13. červenec 2018

Uzavírka přejezdu na Švehlově ulici - náhradní doprava

Z důvodu úplné uzavírky přejezdu na ulici Švehlova pro vozidla i chodce v termínu od 18. 7. do 3. 8. 2018 bude pro občany z lokality za přejezdem (ul. Švehlova, Jiráskova, atd.) zavedena v pracovní dny mimořádná náhradní doprava Seniorbusem na ulici Kalvodova. Autobus bude vyjíždět od křižovatky Švehlova x Jiráskova a zastavovat u křižovatky Husova x Hybešova, na autobusové zastávce na ulici Nádražní a zastávce Kalvodova. Časy odjezdů budou od 5:30 do 8 hodin v předpokládaném intervalu odjezdu cca 30 min. 

12. červenec 2018

Oznámení - MUDr. Alena Procházková

MUDr. Alena Procházková oznamuje, že v době od 16. do 27. 7. 2018 neordinuje z důvodu dovolené. Od 16. 7. do 20. 7. zastupuje MUDr. Petra Procházková, ve své ordinaci na Nádražní 23, Šlapanice, ve svých ordinačních hodinách. Od 23. 7. do 27. 7. zastupuje MUDr. Helena Stoklásková, ve své ordinaci na Karla Čapka 13 (zdravotní středisko), Šlapanice, ve svých ordinačních hodinách.

9. červenec 2018

Volné místo - asistent pedagoga na ZŠ Šlapanice

ZŠ Šlapanice přijme asistenty pedagoga. Hledáme spolehlivé, komunikativní asistentky/asistenty pro dlouhodobou spolupráci, ideálně s praxí a zkušenostmi (popř. ochotné se dále vzdělávat v dané problematice), schopné stabilně spolupracovat s pedagogy i rodiči. Požadujeme: SŠ, VŠ pedagogická (i aktuálního studenta), příp. SŠ vzdělání s maturitou + dokončený akreditovaný kurz MŠMT ČR pro asistentky/asistenty pedagoga, praxe výhodou, bezúhonnost, samostatnost, spolehlivost.


 Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte pouze při splněné kvalifikaci na e-mail: kancelar@zsslapanice.cz

9. červenec 2018

Volné místo - učitel/učitelka na ZŠ Šlapanice

ZŠ Šlapanice přijme na školní rok 2018/2019 kvalifikované učitele/učitelky pro II. stupeň s aprobací těchto předmětů:


Dějepis


Český jazyk


Anglický jazyk


Německý jazyk


Hudební výchova


Matematika


Zeměpis

... více
9. červenec 2018

Konzultace městského architekta

Další konzultační hodiny městského architekta Ing. arch. S. Žeravy proběhnou v termínech 9. 7., 23. 7., 6. 8. a 20. 8. 2018 v době od 13 do 18 hodin v budově MěÚ Šlapanice ve Šlapanicích ve 2. poschodí.

9. červenec 2018

Přerušení dodávky vody

Vodárenská akciová společnost oznamuje přerušení dodávky vody v pátek 13. července od 8 do 15 hodin.


Bez vody zůstávají ulice Janáčkova, Švehlova od křižovatky s ul. Janáčkovou směrem ke kolejím, ulice Švehlova od kolejí k ul. Wurmova včetně bytových domů. Důvodem výluky je přeložka vodovodního řadu v souvislosti s rekonstrukcí kolejového svršku. V okolních ulicích může docházet k poklesu tlaku ve vodovodní síti.


Náhradní zdroj vody bude přistaven na ul. Švehlova u bytových domů.

29. červen 2018

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří (DOD) u starostky a místostarosty se během letních prázdnin ve dnech 2. 7. a 6. 8. 2018 nekonají. Na paní starostku nebo pana místostarostu se v případě dotazů můžete obrátit i mimo DOD. 
Kontakty:
Mgr. Michaela Trněná, e-mail: trnena@slapanice.cz, tel.: 533 304 310
Mgr. Michal Klaška, e-mail: m.klaska@slapanice.cz, tel.: 533 304 312

29. červen 2018

Změna podmínek pro odběr dveří a oken na sběrném dvoře

Zpracovatel odpadů firma SUEZ změnil s okamžitou platností podmínky v odběru dveří a oken. Na sběrné středisko odpadů nelze ukládat dveře a okna se skleněnou výplní. Skla musí být z rámů odstraněna, proto žádáme občany, aby při návozu na sběrný dvůr měli zvlášť rámy a skla. Děkujeme za pochopení.

28. červen 2018

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Od 1. 7. 2018 dochází ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Týkají se lhůt, místa podání žádostí, vyzvednutí hotových dokladů a také správních poplatků.

... více
28. červen 2018

Uzavírky přejezdu na Švehlově ulici

Z důvodu probíhajících prací na projektu "Zvýšení traťové rychlosti na úseku Brno-Slatina - Blažovice" dojde k následovnému uzavření železničního přejezdu P7899 na ulici Švehlova:


2. 7. - 17. 7.    úplná uzavírka pro vozidla
18. 7. - 3. 8.    úplná uzavírka pro vozidla i chodce (nefunkční SSZ) 
10. 8. - 20. 8.  úplná uzavírka pro vozidla (finální dokončení prací na přejezdu) 

... více
28. červen 2018

Uzavírky přejezdu na Švehlově ulici - Seniorbus

Vzhledem k uzavírkám železničního přejezdu na Švehlově ulici nebude v termínu od 2. 7. do 20. 8. 2018 obsluhována zastávka Seniorbusu Švehlova – Čechova. Objízdná trasa bude zahrnovat zastávky Hospodářská škola, Železniční stanice, Husova, Hybešova-Švehlova, Jiráskova-Švehlova. Zpět se bude vracet po ulici Jiráskové na ulici Nádražní, dále pojede podle zastávek v jízdním řádu.

... více
28. červen 2018

Zrušení zubní ordinace

Zubní ordinace v Základní škole Šlapanice je od konce června 2018 zrušena. MUDr. Teyschlová bude od září 2018 ordinovat v Brně - Slatině, Matlachova 24, tel.: 544 228 170.

27. červen 2018

Nákupní park Šlapanice

Nákupní park Šlapanice, jehož součástí je Penny market a další drobné obchody, zahájí provoz ve čtvrtek 28. 6. 2018.

26. červen 2018

Informace ze Zastupitelstva města Šlapanice

Na 26. veřejném zasedání Zastupitelstva města Šlapanice se projednával prodej pozemků v lokalitě Ponětovská. Záměr města na prodej pozemků a zástavbu této lokality rodinnými domy je dlouhodobý. Město za tímto účelem změnilo územní plán již v roce 2007, kdy také poprvé nabízelo své pozemky k prodeji. Město není výlučným vlastníkem pozemků v lokalitě. V rámci projednávání měla prezentaci společnost Altilia home s.r.o. , která je uchazečem o koupi pozemků a která zastupitelům prezentovala výstavbu 69 rodinných domů a výstavbu související infrastruktury. Případná výstavba má velmi přísná omezení, týkající se velikostí pozemků, jejich zastavěnosti, velikosti rodinných domů a je předmětem objemové studie i studie proveditelnosti pro lokalitu. Diskuze v zastupitelstvu se týkala především nabídnuté ceny za pozemky, možnosti výstavby lokality samotným městem, dále otázky občanské vybavenosti a dopravního napojení lokality. Lokalita jinou výstavbu než rodinnou v tuto chvíli neumožňuje. Zastupitelstvo se na základě diskuze rozhodlo doplnit podklady pro zastupitele o kontrolní posudek na cenu obvyklou a odborné posouzení ekonomické výhodnosti výstavbu lokality městem.
Zastupitelstvo schválilo přípravu studie proveditelnosti na výstavbu komunikace propojující ulici Ponětovskou a Jiříkovskou.
Prodej pozemků bude zastupitelstvo znovu projednávat po doplnění podkladů.

26. červen 2018

Hurá prázdniny

Přejeme všem našim školákům příjemné prožití prázdnin a spoustu zážitků. 

26. červen 2018

Oznámení - MUDr. Stoklásková

MUDr. Helena Stoklásková oznamuje, že v době od 2. 7. do 13. 7. 2018 neordinuje z důvodu dovolené. Od 2. 7. do 4. 7. zastupuje MUDr. Petra Procházková, ve své ordinaci na Nádražní 23, Šlapanice, ve svých ordinačních hodinách. A dále od 9. 7. do 13. 7. zastupuje MUDr. Alena Procházková, ve své ordinaci na Karla Čapka 13 (zdravotní středisko), Šlapanice, ve svých ordinačních hodinách. 

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 20.07.2018 000 13:26       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní