Pondělí, 23. červenec 2018. Svátek má Libor

Rejstřík

Velikost textu


A

Aktuality
Aktuality
Aktuality na email
Aktuality z trhů
Aktuální projekty
Aktuální projekty
Aplikace pro chytré telefony
Archiv ŠZ
ATK Šlapanice
Auto-moto

Á


B

Babice nad Svitavou
Bedřichovický pétanque club 2016
Bezpečnostní rada
Bílovice nad Svitavou
Blažovice
Blokové čištění
Březina

C

Ceník poplatků
Ceník služebnosti - Ceník věcných břemen
Certifikáty a ocenění
Cestovní doklady
Církevní sňatky
Co si vyřídím na
Cvičební koutek pro seniory
Cyklostezky
CzechPointu

Č


D

Další projekty města
Doklady do ciziny
Dokumenty
Dokumenty
Doporučení výboru
Doporučení výboru
Doporučení výboru
Doprava
Dopravní nehody
Dopravní uzavírky, webkamera
Dopravní zpravodajství
Dotační programy
Dovoz silničního vozidla ze zahraničí
Drobné stavební památky
Důležité kontakty, užitečné odkazy
Dům s pečovatelskou službou

Ď


E

E-podatelna
Elektronické podání (EPO)
Evidence obyvatel na MěÚ

É


Ě


F

Finanční výbor
Formuláře odborů
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie z farmářských trhů

G

Gymnázium a ZUŠ

H

Hajany
Harmonizační kódy a mezinárodní harmonizační kódy uváděné v ŘP
Hasiči
Headis
Historie
Historie
Historie sportu
Hlášení poruch, pohotovost
Hospodářská škola
Hostěnice
Hrbatý hrozen
Hrobová místa

I

Infokanál Šlapanice
Infokanál Šlapanice - YouTube
Informace pro inzerenty
Informace pro inzerenty
Informace pro žadatele o řidičské oprávnění
Informace spolkům

Í


J

Jak se zaregistrovat
Jednací řád ZM Šlapanice
Jiříkovice
Jízdní řády
Junák

K

Kácení stromů
Kalendář akcí
Kancelář starosty
Kanceláři starosty
Kanceláři tajemníka
Kanice
Katalog
Katalog služeb
Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice
Kluziště
Kobylnice
Komise pro dopravu, bezpečnost a pořádek
Komise pro informace a média
Komise pro kulturu, tradice a cestovní ruch
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
Komise pro výchovu, vzdělávání, sport a využití volného času dětí a mládeže
Komise RM
Komise sociální, zdravotní a pro Projekt Zdravé město a MA21
Komise stavební a územního plánování
Komise životního prostředí a zemědělství
Komunální odpad
Komunitní plánování
Kontakt na administrátora
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty a informace pro prodejce
Kontrolní výbor
Kontrolní zprávy výboru
Kontrolní zprávy výboru
Kontrolní zprávy výboru
Kostel
Kovalovice
Krizový štáb
Kultura
Kulturní dům Bedřichovice
Kynologický klub

L

Legalizace - ověření podpisu
Lesní hospodářství

M

Mapa (GIS) Územního plánu SÚ Šlapanice
Mapa města
Mapa stránek
Mateřské školy
Matriční doklady občanů ČR v cizině
Měření rychlosti ve správním obvodu ORP Šlapanice
Městská knihovna
Městská média
Městská policie
Městská zeleň
Městská zeleň
Městský facebook
Městský park
Městský rozhlas
Městský úřad
Městský úřad
Místní komunikace
Místostarosta
Mobilní rozhlas
Moderní elektronický úřad
Modřice
Mokrá - Horákov
Moravany
Moravský rybářský svaz – MO Šlapanice
Muzeum Brněnska
Myslivost a rybářství

N

Nákladní doprava
Národopisný soubor Vrčka
Narození
Návrh stavební uzávěry „Bedřichovice – Slatina“
Nebovidy
Nová rubrika
Nové knihy
Nový územní plán města Šlapanice

Ň


O

O městě
Občanské průkazy
Občanské průkazy
Obec s rozšířenou působností
Obecné informace
Obecní živnostenský úřad
Obecním živnostenském úřadě
Obchod a prodej
Objednání na úřad
Objekt v památkové zóně
Obnova památky
Odbor dopravy
Odbor finanční
Odbor investic a správy majetku
Odbor sociální
Odbor výstavby
Odbor životního prostředí
Odboru dopravy
Odboru finančním
Odboru investic a správy majetku
Odboru sociálním
Odboru správních činností
Odboru správních činností - matrika
Odboru územního rozvoje a správy majetku
Odboru výstavby
Odboru životního prostředí
Oddělení péče o děti
Oddělení sociální prevence-kurátoři pro mládež
Oddělení sociálních služeb
Oddělení sociálních věcí
Odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Odchyt pobíhajících psů
Odpadní vody
Odpadové hospodářství
Ohlášení živnosti
Ohlašování hudebních produkcí
Ochotnické divadlo
Ochoz u Brna
Ochrana osobních údajů
Ochrana ovzduší
Ochrana přírody a krajiny
Ochrana zemědělského půdního fondu
Omice
Oprava KD Bedřichovice
Oprava komunikace Karla Čapka
Orel Šlapanice
Organizace pro pomoc obětem trestných činů a domácího násilí
Orgány města
Orlovna
Ořechov
Osadní výbor Bedřichovice
Osobní služby
Ostatní
Ostatní informace
Ostatní služby
Ostopovice
Ovzduší – závazná stanoviska
Oznámení změn

Ó


P

Památková péče
Památková zóna Slavkovského bojiště
Památky
Paměťová karta řidiče, vozidla, servisní karta
Pasy
Pečovatelská služba
Pěstování máku a konopí
Plán akcí
Plán zimní údržby
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Platná ÚPD
Podklady a zápisy
Podklady a zápisy ZM
Podolí
Ponětovice
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za výherní hrací přístroj
Poplatek ze psů
Popůvky
Portál veřejné správy
Poruchy osvětlení a rozhlasu
Poskytnuté dotace spolkům
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.
Potvrzení o skutečnostech
Povinně zveřejňované informace
Povodňové komise
Povodňový plán
Pozořice
Prace
Pravidla komunikace
Pravidla pro vydávání ŠZ
Prevence kriminality
Preventivní protipovodňová opatření (EU)
Prohlášení o přístupnosti
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projednávaná ÚPD
Projekty města
Prštice
Přerušení provozování živnosti
Přestavba silničního vozidla
Přidělení čísla popisného
Připomínky ke konceptu ÚP města Brna
Příroda
Půjčovní doba

Q


R

Rada města Šlapanice
Radnice
Radostice
Rákosníčkova zahrada u MŠ Hvězdička ve Šlapanicích
Realizované projekty
Rebešovice
Registr oznámení
Registr smluv - zveřejněné smlouvy
Registrace nového vozidla
Registrace vozidel
Registrace vozidla dovezeného ze zahraničí (vystaven čistopis technického průkazu)
Rekonstrukce komunikací ve městě
Relíček, o.s.
Restaurace, ubytování, sport
Restaurování kulturní památky
Revitalizace zeleně v extravilánu (EU)
Revitalizace zeleně v intravilánu (EU)
Ridičské průkazy, paměťové karty
Rodinná politika
Rozpočet města
Rozvoj města
Rozvoj služeb eGovernmentu

Ř


S

Samospráva města
Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice
Sateso
Sběrné středisko odpadů Šlapanice - stavební práce
Seniorbus
Scholasterie
Schválení odpovědného zástupce
Silniční doprava
Silniční hospodářství
Silůvky
Sivice
SK Raketa
SK Šlapanice
Skaut ABS
Služby
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice
Sociálně-právní ochrana dětí
Sokolnice
Sokolovna
Související zákony
Spolky, služby a zdravotnictví
Sport
Spotřebitelský ombudsman
Správní obvod
Starosta
Státní občanství ČR
Stavební úřad
Stavební uzávěra "Líchy"
Stavební uzávěra "Puštor a Padělky"
Strategické dokumenty města (EU)
Strategický plán rozvoje města
Struktura, telefonní seznam
Střelice
Studie foto
Subjekty, v nichž má město Šlapanice zástupce

Š


T

Tajemník
Taxislužba
Telnice
Tenisový klub Šlapanice
Tisknout stránku
Tiskové zprávy
TJ Sokol Šlapanice
Troubsko
Tvarožná

Ť


U

Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu
Umístění včelstev
Upozornění pro podnikatele
Určení otcovství
Uzavření manželství
Uzavření manželství v zahraničí

Ú


Ů


V

Velatice
Veřejná prostranství
Veřejná wifi síť
Veřejné prostranství
Veřejné zakázky
Veřejné zakázky - neaktivní
Vidimace - ověření kopie
Viničné Šumice
Virtuální prohlídka města
Vodní hospodářství
Vodní nádrž Ponětovice (EU)
Volba druhého jména
Volby
Volby
Volná místa
Volnočasové plochy
Volnočasové plochy
Vranov
Výbory ZM
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Vydání řidičského průkazu náhradou za průkaz ztracený, odcizený, poškozený
Vydání řidičského průkazu žadateli o udělení řidičského oprávnění po absolvování autoškoly
Výdej dat z registru řidičů
Vyhlášky a nařízení
Výlepové plochy
Výměna cizího řidičského průkazu za český
Výměna řidičského průkazu při změně bydliště (při stěhování z jiné obce) nebo příjmení
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z rejstříku trestů
Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpůjční řád
Výroba silničního vozidla (stavba)
Výroční zprávy pečovatelské služby
Vyřazení vozidla z provozu (dočasné vyřazení vozidla)
Vyřízené doklady k vyzvednutí
Vystavení matričních dokladů
Vývoz vozidla – vydání registrační značky pro vývoz
Významné osobnosti
Vzdělávání a poradenství
Vzdělávání v eGon
Vzory mezinárodních ŘP vydávaných v ČR

W

Webové stránky

X


Y


Ý


Z

Zahájení provozování živnosti
Zajímavé odkazy
Základní informace o MA 21
Zámek
Zánik silničního vozidla (trvalé vyřazení)
Zápis tažného zařízení
Zápis změny ostatních údajů
Zápisy výboru
Zápisy výboru
Zápisy výboru
Zápisy výborů a komisí
Zápisy z RM
Zásady pro přidělení registrační značky na přání
Zásady pro přidělení třetí registrační značky
Zastupitelstvo
Zdravotnictví
Zdroje znečištění ovzduší
Zemědělský podnikatel
ZmapujTo
Změna jména
Změna v evidenci odpovědného zástupce
Změna vlastníka a provozovatele
Změně v evidenci provozoven
Změny příjmení po rozvodu
Zrušení oprávnění na vlastní žádost
ZŠ Šlapanice
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky registrační značky
Ztráta, zničení nebo odcizení velkého nebo malého technického průkazu
Ztráty a nálezy
Zvýšení efektivnosti procesů
Zvýšení kvalifikace a profesionality pracovníků MěÚ Šlapanice (EU)

Ž

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 23.07.2018 000 10:35       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní