Rozcestník

Ukončené ankety

Anketa Webové stránky města

Datum zahájení: 31. 8. 2023
Datum ukončení: 13. 9. 2023

Ankety se zúčastnilo 32 respondentů. Účelem ankety bylo zjistit, jak jsou občané spokojení s webovými stránkami města a jaké oblasti by bylo potřeba zlepšit. Mezi nejčastější zdroje informací o dění ve městě uvedlo 22 respondentů právě webové stránky a také sociální sítě, 20 respondentů Šlapanický zpravodaj, 10 respondentů Munipolis, ostatní zdroje jako vývěsky, hlášení rozhlasu či projektový web byly zastoupeny jen v jednotkách. Mezi dalšími byly zmíněny informace na e-mail a osadní výbor Bedřichovice.

22 respondentům se webové stránky líbí, 10 nelíbí. Frekvence návštěv se pohybovala rovnoměrně mezi týdenní, měsíční a méně častou. Na webu nejčastěji navštěvované jsou aktuality (32), Šlapanický zpravodaj (21), kontakty (19), méně často pak kulturní a sportovní akce, projekty města, úřední deska, informace o dokladech, Infokanál Šlapanice, portál občana, zdravotnické služby a další. Jednotlivě byly zmíněny územní plány, zápisy z Rady města, vyhlášky a doprava. 17 respondentů odebírá také aktuality z webových stránek na e-mail.

Mezi problémy bylo zmiňováno zejména vyhledávání na webových stránkách. Dále jmenovány podněty pro město, online objednávání na úřad, informace o školkách, čerpání dovolených lékařů, zveřejňování smutečních oznámení, vyhledávání vyhlášek a konkrétní kontakty. Mezi návrhy na zlepšení byla nejčastěji zmíněna grafika a přehlednost stránek. 

Přestože počet respondentů byl nízký, získané informace považujeme za užitečné a mnohé připomínky jsou již zpracovány. Z největších změn jmenujme vyhledávání, kde byl v říjnu na webové stránky nasazen vyhledávač společnosti Google. Kompletní informace o školkách naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol (MŠ Zahrádka a MŠ Hvězdička), informace k přijímacímu řízení a kapacitu pak na webu https://zapisdoms.slapanice.cz/, který byl nově spuštěn v letošním roce.

Zveřejňování smutečních oznámení na stránkách města není v tuto chvíli realizovatelné, s podnětem je však možné se obrátit přímo na pohřební služby, které vývěsky a smuteční oznámení zajišťují. Dovolené lékařů zveřejňujeme v aktualitách, informování je však závislé na zasílání termínů od jednotlivých ordinací. Podněty pro město vč. černých skládek je možné zadávat prostřednictvím aplikace Munipolis (https://slapanice.munipolis.cz) nebo na webové stránce www.slapanice.cz/podnety

Online objednávací systém Webcall je provozován společností Kadlec - elektronika s.r.o. Jde o systém, který využívá řada měst v České republice, jako je Praha, Brno a další. Nové termíny pro online objednání jsou spuštěny vždy ve čtvrtek v průběhu dne. 

Připravujeme také další úpravy webových stránek, které se budou týkat grafiky a struktury stránek, aby byly pro uživatele přívětivější a přehlednější. 

Pokud budete mít jakýkoli další tip, můžete nám ho zaslat e-mailem na adresu info@slapanice.cz nebo přes rubriku Dotazy a podněty.

Děkujeme všem za přínosné podněty. 

Anketa Jak by město mělo pomáhat ukrajinským uprchlíkům?

 Ankety se zúčastnilo 18 respondentů, z toho 11 mužů a 7 žen. Zeptali jsme se vás, jak by město mělo pomáhat ukrajinským uprchlíkům. 15 respondentů se shoduje na tom, že současná pomoc (ubytování, materiální a finanční sbírka, výuka češtiny, pomoc s hledáním práce, pomoc se zapojením dětí do škol, asistenční služby dobrovolníků a další) je dostatečná. Pouze třem respondentům přijde příliš velká. Jak uvádí jeden z respondentů: „K serióznímu zhodnocení má "běžný občan" nedostatek informací, nepochybně v některých detailech by mohla být pomoc širší, odhaduji ale, že z drtivé většiny je pomoc dostačující.“. Vzhledem k nízkému zájmu o anketu nelze z výsledků vyvozovat větší závěry.

Děkujeme všem respondentům za odpovědi. 

Anketa Jaké chcete Šlapanice?

Datum zahájení: 22. 2. 2022
Datum ukončení: 7. 3. 2022

Ankety se zúčastnilo 144 respondentů, z toho 72 žen a 71 mužů, nejvíce (78 respondentů) ve věkové kategorii 31-45 let.

A jaké respondenti chtějí v budoucnu Šlapanice? Nejčastěji bezpečné (69 respondentů), přátelské a klidné (44 respondentů). Zelené město by chtělo 42 respondentů, jedna respondentka připojila v textové odpovědi také stromové a květinové. 31 respondentů si přeje čisté město, také se objevila odpověď bez psích výkalů. Stejný počet respondentů by si přál dostupnou dopravu, z textových odpovědí vybíráme s obchvatem města nebo redukovanou dopravou.  

Stále stejné Šlapanice by chtělo 9 respondentů, velké město 1 respondent a malé 15 respondentů. 16 respondentů by rádo vidělo město jako moderní a vzkvétající, 11 respondentů kulturní a 1 respondent sportovní. Větší počet pracovních možností by uvítalo 6 respondentů. 

U nejstarší generace ve městě vede možnost bezpečné (7 respondentů), přátelské a klidné (7 respondentů), čisté (5 respondentů) a s dostupnou dopravou (5 respondentů). U věkové kategorie 18-30 let se odpovědi příliš neliší: bezpečné (7 respondentů), zelené (7) přátelské a klidné (5), čisté (4) a s dostupnou dopravou (4). U nejvíce zastoupené věkové kategorie 31-45 vede bezpečné město s 38 respondenty, přátelské a klidné 22 a zelené 21 respondentů. 

Přehled odpovědí:

 • Bezpečné: 69
 • Přátelské a klidné: 44
 • Zelené: 42
 • Čisté: 31
 • S dostupnou dopravou: 31
 • Moderní a vzkvétající: 16
 • Malé: 15
 • Kulturní: 11
 • Stále stejné: 9
 • S většími pracovními možnostmi: 6
 • Velké: 1
 • Jiná odpověď:
  Z textových odpovědí vybíráme:
  • Sportovni
  • Bez psích výkalů
  • Stromové, květinové
  • Obchvat města
  • S redukovanou dopravou

Děkujeme všem za odpovědi. 

Anketa Klimatická změna a co s ní

Datum zahájení: 13. 12. 2021
Datum ukončení: 23. 12. 2021
Počet respondentů: 27

Redakce se v anketě „Klimatická změna a co s ní“ občanů zeptala na tyto otázky:

 1. Obáváte se klimatické změny? Vyberte známku od 1 (neobávám se vůbec) do 5 (obávám se hodně).
  • 1: 7 respondentů
  • 2: 2 respondenti
  • 3: 5 respondentů
  • 4: 5 respondentů
  • 5: 7 respondentů
  • Nevím, nedokážu posoudit: 1 respondent
 2. Jaké dopady klimatické změny pozorujete? Prosím, vypište.
  Z odpovědí vybíráme:
  • Oteplování, sucho
  • Extrémy v počasí: přívalové deště nebo naopak dlouhé sucho, extrémně vysoké teploty v létě, nedostatek sněhu v zimě. kratší a rychlejší průběh jara
  • Nepozoruji žádné přímé
 3. Jste ochotni se pro zmírnění změny klimatu uskromnit? Vyberte známku od 1 (ne, vůbec) do 5 (ano, hodně).
  • 1: 4 respondenti
  • 2: 1 respondent
  • 3: 10 respondentů
  • 4: 7 respondentů
  • 5: 5 respondentů
 4. Jste ochotni investovat například do zateplení budov či vytápění obnovitelnými zdroji energie?
  • Ano: 24 respondentů
  • Ne: 3 respondenti
 5. Jste ochotni omezit spotřebu pitné vody, například na napouštění bazénů, na zalévání zahrady, na mytí auta či splachování toalety?
  • Ano: 23 respondentů
  • Ne: 4 respondenti
 6. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, které? Prosím, vypište.
  Z odpovědí vybíráme:
  • Jakékoliv smysluplné omezení spotřeby vody. Zejména pitné vody u činností, které nevyžadují vodu v pitné kvalitě.
  • Mytí auta, zalévání zahrady, bazény
 7. Jste ochotni využívat MHD místo individuální dopravy?
  • Ano: 19 respondentů
  • Ne: 8 respondentů
 8. Souhlasíte se zachováním, případně rozšířením veřejné zeleně při rekonstrukcích ulic?
  • Ano: 23 respondentů
  • Ne: 4 respondenti

Ankety se zúčastnilo pouze 27 respondentů, z toho 20 mužů (74 %), 6 žen (22 %), jedenkrát nezadáno. Vzhledem k velmi malému počtu respondentů nelze z výsledků vyvodit závěry.

Anketa Farmářské trhy ve Šlapanicích

Datum zahájení: 14. 2. 2021
Datum ukončení: 14. 3. 2021
Počet respondentů: 143

Ankety se zúčastnilo celkem 143 respondentů (z toho 55 mužů, 86 žen a 2 neuvedli pohlaví). Z ankety vyplynulo, že zájem o konání farmářských trhů je velký. Termín konání trhů v sobotu dopoledne vyhovuje 85 % zúčastněných. Stranou nezůstává ani zájem o doprovodný program, nejvíce o gastronomický, ale i kulturní nebo pro děti například formou dílniček.

Co se sortimentu týče, u mužů vedou uzenářské výrobky (50 respondentů), delikatesy (40), ovoce a zelenina (38), pečivo (33) a nápoje (32). Preferovali by konání farmářských trhů čtyřikrát ročně (24) nebo častěji (23).

U žen je to sortiment ovoce a zeleniny (72 respondentek), uzenářských výrobků (60), delikates (54), pečiva (53), květin a sazenic (52) a rukodělných výrobků (50). Preferují také častější konání, a to více než čtyřikrát ročně (50).

Senioři (61 a více let; 15 respondentů) by uvítali uzenářské výrobky (12), rukodělné výrobky (10), pečivo (9), ovoce a zeleninu (8), květiny a sazenice (8).

Přibližně 20 % respondentů připojilo k závěrečné otázce také textovou odpověď, v níž uvedli zajímavé podněty jak ke konání, tak k sortimentu. Vybíráme z nich následující:

 • Spousta šikovných rukodělných výrobků a dárků bohužel nesnese venkovní prodej z důvodu nepředvídatelné meteosituace, proto by asi nebylo od věci alespoň částečné propojení s některým z vnitřních prostorů. Určitě by se opět mohly vrátit i nějaké dílničky se starými, nebo naopak novými technikami pro děti i dospělé.
 • Uvítala bych celý den. Dopoledne je málo, myslím si, že odpoledne by byla větší účast.
 • … zajímavější produkty a doprovodný program
 • Domácí med, domácí vajíčka, zveřejnit zde reklamu na čerstvé mléko z Bonagra (vůbec by bylo fajn, kdyby automat na mléko byl ve středu městečka a ne až u Bonagra), stánek s bezlepkovými potravinami nebo potravinami bez přidaného cukru, ručně pletené nebo háčkované výrobky, velikonoční nebo vánoční ručně vyráběné věnce a ozdoby.
 • Farmářské trhy by měly být vždy doplněny programem a programem pro děti, ty by přivedly případné zákazníky. Uvítám hezké posezení, aby se člověk mohl zdržet aspoň na kávu a dezert.
 • Více rukodělných výrobků (hrníčky, sklenice broušené a tak dále).

Chtěli bychom všem zúčastněným poděkovat za odpovědi a zájem o konání farmářských trhů ve Šlapanicích. Získané informace z ankety využijeme pro jejich další rozvoj. Na základě těchto odpovědí jsme již navýšili počet termínů a oslovili další prodejce, aby nabídka byla pestrá a lákavá. Těšíme se na další setkání s vámi!

Ing. Ivana Hrušková

Anketa Alternativní prvky vzdělávání v mateřské škole

Datum zahájení: 28. 1. 2021
Datum ukončení: 28. 2. 2021
Počet respondentů: 97

Redakce se v anketě občanů zeptala na tyto otázky:

 1. Líbí se vám školka s alternativními prvky vzdělávání (např. Montessori, Waldorfská)?
  • Ano: 65 respondentů
  • Ne: 32 respondentů
 2. Uvítali byste ve vaší mateřské škole třídu s alternativními prvky vzdělávání?
  • Ano: 63 respondentů
  • Ne: 34 respondentů
 3. Zapsali byste do takové třídy své dítě/děti?
  • Ano: 62 respondentů
  • Ne: 35 respondentů

Zájem o alternativní prvky v mateřských školách tak ve Šlapanicích u respondentů převládá.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top