Návštěva Rozpočtového výboru PSP ČR ve Šlapanicích

06. 10. 2014 /

Na Městském úřadě ve Šlapanicích jsme v pátek 3. října přivítali členy Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v čele s jeho předsedou Ing. Václavem Votavou.

Kromě základních informací o městě a jeho přednostech i problémech byl výbor seznámen s finančním hospodařením města a investičních a dotačních projektech za období let 2007-2014, prohlédl si také zrekonstruovanou základní školu. Členové rozpočtového výboru se živě zajímali o dění ve Šlapanicích, velmi pozitivně hodnotili jeho aktivity a vyslovili se velmi pochvalně o úsilí města. Na závěr prohlásil jeho předseda Ing. Votava „Jste šikovní!“

dekovny_dopis (PDF 35.61 kB)