Slavnostní otevření klidové zóny – nábřeží Říčky

06. 10. 2014 /

Slavnostní otevření dokončené investiční akce „Šlapanice, klidová zóna – nábřeží Říčky“ proběhlo v neděli 5. října. Akce je dotována Regionálním operačním programem Jihovýchod a jeho zhotovitelem byla firma H.K.U. spol. s r. o.

Projekt řeší revitalizaci nábřeží Říčky, které spojuje administrativní centrum Šlapanic, tedy Masarykovo náměstí, s obchodním centrem města a zdravotním střediskem. Cílem bylo začlenit dané území do městského prostoru, vytvořit klidovou zónu uprostřed městského ruchu, především pro šlapanické obyvatele.
Nábřeží bylo doplněno nově vysazenou zelení, pergolami s lavičkami pro posezení, odpadkovými koši, dětskými herními prvky a uměleckým dílem sochaře Michala Olšiaka – pítkem v podobě žáby. Architektonický návrh území vytvořil Ing. arch. Ivo Badal. Součástí projektu je též revitalizace území okolo pomníku francouzským lékařům, který připomíná Bitvu tří císařů z r. 1805. Návrh tohoto území zpracoval Ing. arch. Tomáš Velehradský.