Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)

22. 10. 2014 /

Město Šlapanice obdrželo oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)".

Koncepce je k nahlédnutí na DVD na sekretariátu starosty v úředních hodinách, po telefonické dohodě na č. 533 304 311 i mimo ně. S koncepcí je možné se také seznámit na adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP190K pod kódem koncepce MZP190K . Každý může zaslat ke koncepci své připomínky nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje.