Setkání představitelů obcí a zástupců pořádkových služeb v územním obvodu ORP Šlapanice

22. 10. 2014 /

Ve středu 22. října 2014 se na MěÚ Šlapanice, pracoviště Opuštěná 2 sešli představitelé obcí a zástupci pořádkových služeb v územním obvodu ORP Šlapanice.

Obsahem jednání byla charakteristika SO ORP Šlapanice, popis situace PČR a obecní policie, nápad trestní činnosti, finanční analýza koordinovaného systému obecní policie, problematika odchytu zvířat a problematika bezpečnosti na silnicích. ORP Šlapanice sdružuje 40 obcí s celkovým počtem 63 498 obyvatel, a tímto se řadí na druhé místo v JMK. Jako hosté přijali pozvání zástupci ORP Břeclav a Pohořelice.