Sivický les

24. 11. 2014 /

Město Šlapanice obdrželo ke zveřejnění informaci o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0620037 Sivický les.

Návrh změny je uveden v příloze. Každý občan má možnost se k návrhu změny vyjádřit do 29.12.2014 prostřednictvím MěÚ Šlapanice. Případné dotazy zodpoví odpovědná osoba na čísle 547 427 650, 723 286 525 nebo emailu petr.slavik@nature.cz. Obdržené připomínky budou předány Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.  Informace byla uveřejněna na ÚD úřadu 14.11.2014.

20141119075929983 (PDF 373.86 kB)