Šlapanické slepence

24. 11. 2014 /

Město Šlapanice obdrželo ke zveřejnění informaci o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0620051 Šlapanické slepence.

Návrh změny je uveden v příloze. Každý občan má možnost se k návrhu změny vyjádřit do 05.01.2015 prostřednictvím MěÚ Šlapanice. Případné dotazy zodpoví odpovědná osoba na čísle 547 427 650, 723 286 525 nebo emailu petr.slavik@nature.cz. Obdržené připomínky budou předány Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.  Informace byla uveřejněna na ÚD úřadu 19.11.2014.

cz0620051_slapanicke_slepence (PDF 2.3 MB)

cz0620051_slapanicke_slepence_-_detail (PDF 7 MB)