Ze 4. schůze Rady města Šlapanice

05. 12. 2014 /

Informaci o zpracování žádosti na pokračování provozu Seniorbusu podala starostka Michaela Trněná na 4. schůzi Rady města Šlapanice, která se konala dne 4. prosince 2014.