Z 5. schůze Rady města Šlapanice

12. 12. 2014 /

Rada města Šlapanice na své 5. schůzi dne 11. prosince 2014 schválila Smlouvu o souhlasu vlastníka s realizací projektu "Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice" na pozemcích jiného vlastníka.

Dále jmenovala Ing. Annu Havlíčkovou do funkce vedoucí Odboru finančního MěÚ Šlapanice s účinností od 1. února 2015. Mimo jiné také schválila uspořádání novoročního ohňostroje dne 1. ledna 2015 v 18.00 hodin.