Z 8. schůze Rady města Šlapanice

15. 01. 2015 /

Rada města Šlapanice na své 8. schůzi dne 14. ledna 2015 schválila zahájení výběrového řízení na dodavatele projektových prací pro stavbu „Stavební úpravy kulturního domu v Bedřichovicích – Objekt č. 2“ (dostavba – hlavní vstup, restaurace, hasiči, knihovna, malý sál, sociální zázemí).

Dále rada města schválila Smlouvu o dílo na provedení restaurátorských prací s Michaelou Mrázovou. Jedná se o opravu sochy sv. Floriána u kostela, sochu sv. Tadeáše na Masarykově náměstí a pomník Aloise Kalvody na místním hřbitově.