Vysílání záznamu Zastupitelstva města Šlapanice

16. 01. 2015 /

Oznamujeme, že na Infokanále probíhá vysílání záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, a to v 18.00 a ve 22.00 hodin.