Záznam vysílání ZM na webových stránkách města

23. 01. 2015 /

Oznamujeme, že aktuální záznam z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice ze dne 17. 12. 2014 je zpřístupněn na webových stránkách města v sekci ”Městská média - Infokanál Šlapanice - Aktuální záznam zastupitelstva.”

http://www.slapanice.cz/aktualni-zaznam-zastupitelstva/