Svoz bioodpadu

30. 01. 2015 /

Oznamujeme že, od 30. listopadu 2014 do 30. dubna 2015 neprobíhá svoz bioodpadu (menší hnědé kontejnery SITA CZ a.s.). Bioodpad je nutno odvážet do sběrných dvorů na ulicích Zemědělské a Dlouhé v době jejich provozu.

Lze jej také ukládat do velkoobjemových hnědých kontejnerů firmy Sateso, které jsou rozmístěny po městě (Bedřichovice – za kapličkou, Sušilova/Těsnohlídkova – prostranství u bývalé plynové stanice, Ponětovská/Václavská, Štefánikova – zatáčka v horní části ulice u bytových domů, Švehlova/Wurmova/Hybešova – u hřiště, Nádražní – parkoviště nad psím výběhem).