Informace o podmínkách příležitostného prodeje lihovin a pěstitelského pálení

25. 02. 2015 /

HZS JMK ve spolupráci s KrÚ JMK a Celním úřadem pro Jihomoravský kraj informuje veřejnost o podmínkách příležitostného prodeje lihovin na kulturních a sportovních akcích a podmínkách pěstitelského pálení.

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin (PDF 196.17 kB)

Informace pro pěstitele NOVÉ (PDF 159.84 kB)