Rušení televizního signálu

27. 02. 2015 /

Ve Šlapanicích byly spuštěny 17.2.2015 dva nové vysílače LTE internetu v lokalitě Brněnská a Lidická. Tímto okamžikem došlo k zarušení individuálního příjmu DVBT signálu televize (příjem televizního signálu anténou). Jednotliví zájemci o posouzení vlivu se mohou obracet na ČTU v Brně, Šumavská, tel. 541 428 611.

K nahlášení závady potřebují pouze udat adresu, datum narození a jméno - příjmení stěžovatele. Rušení bylo zaznamenáno v lokalitách ulic Kosmákova, Lidická, Dlouhá, Tyršova, Smetanova a část Nádražní.
Byl zaznamenán i případ rušení přes rozvody kabelové TV v této lokalitě.