Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

27. 02. 2015 /

Oznamujeme, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie.Dne 18. 3. 2015 od 8.00 do 13.00

Vypnutá oblast:
Šlapanice  distribuční TS 8212 Benzina sklad, TS8391 ŘLP (Řízení letového provozu),TS 8207 Padělky (chatová oblast mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi), a dále Bedřichovice distribuční TS 8328 Slatinská tj. ul. Lípová od Hlavní po konec ulice, ul. Jižní od Lípové po č. 4 (sudá strana) a č. 13 (lichá strana), Studýnky od Lípové po č. 17. Bedřichovice TS 8094 U Obchodu, ul. Hlavní od Lípové po konec obce, trafostanice vč. objektu bývalého obchodu, kulturního domu, hasiči, restaurace, vývod pro zahrady směr Šlapanice, propoj Jižní - Hlavní, ul. Jižní od začátku po č. 4 (sudá strana) a č. 11 (lichá strana), dále ul. U Hájku a Sádky Bedřichovice odběratelská TS 8206 Hlavní, Berentzen.

Mail s oznámením bezproudí (DOC 47.5 kB)