Oznámení – občanské průkazy, cestovní pasy

11. 03. 2015 /

Oznamujeme, že byla odstraněna technická porucha přenosu dat na pracoviště Brno, Opuštěná i na pracoviště Šlapanice. V současné době lze již podat žádost o občanský průkaz a cestovní pas či vyhotovené doklady vyzvednout.