Křižovatka Bedřichovice

31. 08. 2015 /

Vážení rodiče, v souvislosti se zahájením nového školního roku žádáme ty z Vás, jejichž děti budou dojíždět do škol mimo Šlapanice a budou využívat přestupní uzel na křižovatce u Bedřichovic, abyste poučili své děti o tom, že budou procházet stavbou, kde je nutné dbát velké opatrnosti a kázně.

V křižovatce bude prováděn zvýšený dohled strážníky Policie ČR a Městské policie Šlapanice. Věříme, že se nám tak společně podaří předejít nežádoucím úrazům a nehodám. Děkujeme

KORIDOR CHODCU-09_2015 (JPG 395.81 kB)