Sdělení MP Šlapanice

16. 10. 2015 /

Městská policie Šlapanice zaznamenala podezření na podomní nabídku zboží a služeb, která je ve městě Šlapanice zakázána platným nařízením Rady města Šlapanice č. 1/2013, tržní řád.

Občané jsou nejprve telefonicky vyrozuměni o návštěvě osoby za účelem dotazníkového šetření o jejich domácnosti. Při návštěvě zástupce blíže nespecifikované firmy pak následuje nabídka služby optimalizace energetických výdajů.
Městská policie Šlapanice žádá občany Šlapanic a Bedřichovic, aby případnou situaci oznámili na služebnu MP Šlapanice – tel. 544 228 865, mobil 602 309 238.