Pohyb chodců na stavbě křižovatky Bedřichovice - Podolí

04. 11. 2015 /

Informujeme spoluobčany, že koridor chodců se může během výstavby přesouvat, proto respektujte jeho ohraničení. Zastávky zůstanou přesunuty ještě cca 1,5 měsíce.

Osvětlení od Bedřichovic a části kruhového objezdu je zajištěno pomocí stávající dvojlampy. Osvětlení části koridoru chodců a celé křižovatky bude zajištěno novým osvětlením v průběhu listopadu. Žádáme chodce, aby respektovali koridory a značení na stavbě, případně používali reflexní prvky.