Velkokapacitní skládka na katastru obce Sokolnice

09. 02. 2012 /

Veřejné představení projektu terénních úprav na pozemcích p.č. 3359, 3360 a navazujících v k.ú. Sokolnice (mezi Sokolnicemi a Kobylnicemi) se bude konat v úterý 14. 2. 2012 od 18 h v sokolovně v Sokolnicích.

Více k danému tématu naleznete na webových stránkách obce Sokolnice.

Vyjádření Rady obce Sokolnice

Informace k záměru terénních úprav v obci Sokolnice