Životní podmínky 2012 – výběrové šetření v domácnostech

21. 02. 2012 /

Český statistický úřad organizuje v roce 2012 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR – EU-SILC 2012 (Životní podmínky 2012), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Vlastní šetření proběhne v době od 25. února do 13. května 2012 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

ČSÚ Brno (PDF 127.38 kB)