Nové TESCO

02. 03. 2012 /

Zahájení stavby supermarketu Tesco je plánováno na 1. června 2012.

Práce na stavbě by měly probíhat během letních měsíců, aby co nejméně narušovaly provoz. Dokončení celé stavby je plánováno v měsíci říjnu 2012. Obchodní prostor centra má obsahovat také dva obslužné úseky - maso, uzeniny a pekárnu. Vedle supermarketu bude parkoviště z Brněnské ulice a klidové nároží se zelení.