Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

08. 03. 2012 /

Oznamujeme, že v budově Městského úřadu Šlapanice, zasedací místnost, v období od 11. 4. 2012 do 24. 4. 2012, vždy v pracovních dnech dle úředních hodin Městského úřadu bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát přepracováním na digitální katastrální mapu (dale jen “obnovený katastrální operát”) v katastrálním území města Šlapanice.

Městský úřad Šlapanice u Brna podle ustanovení  §16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí Českérepubliky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Kastrální pracoviště Brno-venkov (dale jen “katastrální úřad”) č.j. OO-27/2009-703 oznamuje, že v budově Městského úřadu Šlapanice, zasedací místnost, v období od 11. 4. 2012 do 24. 4. 2012, vždy v pracovních dnech dle úředních hodin Městského úřadu bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát přepracováním na digitální katastrální mapu (dale jen “obnovený katastrální operát”) v katastrálním území města Šlapanice.

Ve dnech 11.4., 16. 4., 18. 4., 23. 4. 2012 v době od 8.00 do 15.00 hodin bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec  katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec MěÚ(paní Jitka Čadová – tel.: 533 304 361). V případě, že zaměstnanec MěÚ nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.