Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 za Jihomoravský kraj

08. 03. 2012 /

V těchto dnech vydal Český statistický úřad tištěnou publikaci Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 za Jihomoravský kraj, která obsahuje údaje za správní obvody ORP a vybrané údaje za jednotlivé obce kraje.

Publikace Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je pro srovnání s minulými sčítáními zpracována podle trvalého bydliště občanů. Další výsledky již budou zpracovány podle “obvyklého pobytu“.

Všechny zpracované předběžné výsledky jsou přístupné na www.scitani.cz nebo na www.brno.czso.cz. Zde naleznete také informace o historii sčítání, obdobných šetřeních v zahraničí, legislativě, ochraně dat a o výsledcích předchozích populačních cenzů.

V případě zájmu o další doplňující informace se obraťte se svými požadavky na oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Brně, a to buď telefonicky: 542 528 115 nebo e-mailem: infoservisbrno@czso.cz