Informace občanům o zahájení úprav kabelové sítě nízkého napětí (NN)

12. 03. 2012 /

Rekonstrukce elektrických rozvodů nízkého napětí na "novém sídlišti" byla dnes 12. 3. 2012 zahájena.

Vážení občané,

město Šlapanice v minulých letech investovalo v rámci Projektu regenerace panelového sídliště (RPS) – Šlapanice „nové sídliště“ Brněnská zhruba 8 milionů korun. Naše společnost E.ON Česká republika požádala Město Šlapanice o povolení provést v sídlišti rekonstrukci elektrických rozvodů nízkého napětí. Jde o odstranění havarijního stavu a zlepšení napěťových poměrů distribuční kabelové sítě. Město celou záležitost projednalo a na základě souhlasu zástupců SBD CÍL rozhodlo, že E.ON Česká republika potřebné práce provede za níže uvedených podmínek tak, aby nebyla poškozena hodnota již provedených prací při revitalizaci panelového sídliště:

1. Každý týden budou probíhat kontrolní dny

2. U veškerých komunikací bude rekonstrukce kabelových tras vedena protlakem pod komunicemi

3. Rekonstrukce bude prováděna tak, aby byly co nejméně dotčeny chodníky, komunikace a zeleň

4. Zemina po výkopech bude odvezena a výkopy budou zhutněny, zapraveny a osety trávou

5. Obklady a fasády dotčených domů nedoznají změn (zachována barva) – nelze vyloučit drobné barevné odchylky z důvodu jiného namíchání odstínu barvy fasády nebo jiné šarže dlaždic obkladů

6. E.ON provede po zásahu do prostranství před obchodním domem Lípa celoplošné vyasfaltování

7. Současně s rekonstrukcí provede firma VIVO CONNECTION, spol. s.r.o. (poskytovatel internetu) položení chrániček, takže v budoucnu nebude třeba již provádět jakékoliv výkopy.