Ze zasedání Rady města

13. 03. 2012 /

Rada města Šlapanice na svém 38. jednání 7. března 2012 jmenovala konkursní komise pro výběr ředitele/ky ZŠ Šlapanice, MŠ Hvězdička a MŠ Zahrádka.

Na 32. schůzi RM dne 21.12.2011 byly vyhlášeny konkursy na obsazení pracovních míst ředitele/ky ZŠ Šlapanice, MŠ Hvězdička a MŠ Zahrádka ve Šlapanicích.

RM, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí:

jmenuje konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ky ZŠ Šlapanice, příspěvková organizace, ve složení:

člen určený zřizovatelem: Pavel Horák, předseda – hlasovací

člen určený zřizovatelem: Ing. arch. Jaroslav Klaška – hlasovací

člen určený zřizovatelem: Doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. – hlasovací

člen určený ředitelem KrÚ: Mgr. Eva Meluzínová – hlasovací

školní inspektor ČŠI: Mgr. Vojmír Křupka – hlasovací

odborník v oblasti státní správy ve školství: Alena Brůčková – hlasovací

pedagogický pracovník školy: Mgr. Monika Pantělejevová – hlasovací

člen školské rady: Ing. Martina Schusterová – hlasovací

jmenuje konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ky MŠ Hvězdička, příspěvková organizace, ve složení:

člen určený zřizovatelem: Pavel Horák, předseda – hlasovací

člen určený zřizovatelem: Ing. arch. Jaroslav Klaška – hlasovací

člen určený zřizovatelem: Doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. – hlasovací

člen určený ředitelem KrÚ: Mgr. Růžena Jonášová – hlasovací

odborník v oblasti státní správy ve školství: Alena Brůčková – hlasovací

školní inspektorka ČŠI: Mgr. Marie Koutná – hlasovací

pedagogický pracovník MŠ: Natálie Křenková – hlasovací

předsedkyně Komise po výchovu, vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mláděže: Ing. Eva Merclová – poradní

jmenuje konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ky MŠ Zahrádka, příspěvková organizace, ve složení:

člen určený zřizovatelem: Pavel Horák, předseda – hlasovací

člen určený zřizovatelem: Ing. arch. Jaroslav Klaška – hlasovací

člen určený zřizovatelem: Doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. – hlasovací

člen určený ředitelem KrÚ: Mgr. Růžena Jonášová – hlasovací

odborník v oblasti státní správy ve školství: Alena Brůčková – hlasovací

školní inspektorka ČŠI: Mgr. Marie Koutná – hlasovací

pedagogický pracovník školy: Věra Kollnerová – hlasovací

předsedkyně Komise po výchovu, vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mláděže: Ing. Eva Merclová – poradní

RM pověřuje Evu Bílkovou funkcí tajemnice těchto tří komisí (organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komisí, není však členkou komisí).