Přerušení dodávky elektrické energie

15. 03. 2012 /

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 28. 3. v části Bedřichovic.

Dne 28.3. od 8:00 do 16:00 h

Vypnutá oblast: 

chatová oblast mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi připojená z TS8207 Padělky.

dále odběratelské trafostanice
8391 Šlapanice ŘLP
8218 Šlapanice Benzina sklad

8206 Bedřichovice králíkárna (Berentzen)