Z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města

20. 03. 2012 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na 8. veřejném zasedání 14. března 2012 schválilo trojstrannou smlouvu mezi obcí Podolí, městem Šlapanice a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje pro zajištění společného postupu při zpracování projektové dokumentace na stavbu „II/430 Podolí úprava křižovatky“ (řešení křižovatky Bedřichovice – Podolí).

Zastupitelé byli informováni o projektu Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice. Tento projekt je stěžejní částí II. etapy revitalizace budov základní školy. Řeší zejména snížení energetické náročnosti školy  - pavilonů A, C, D (zateplení objektu) a pavilonu E (s kompletní rekonstrukcí technologického vybavení kotelny).

Dále zastupitelstvo schválilo Kupní smlouvy č. KS-2012-01/01 až KS-2012-01/08 a KS-2012-01/10 až KS-2012.01/15 na prodej části pozemků do vlastnictví města Šlapanice, což je dalším významným krokem k realizaci plánované cyklostezky.

Důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo také schválení Darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemku, na kterém stojí budova MŠ Brněnská pole a bezúplatný převod pozemků k budově MŠ přiléhající z vlastnictví převodce společnosti Brněnská pole Invest, s.r.o. do vlastnictví nabyvatele – města Šlapanice a Kupní smlouvy na prodej budovy MŠ Brněnská pole z vlastnictví Brněnská pole Invest, s.r.o. do vlastnictví města Šlapanice – cena ve výši 7.183.016,- Kč byla stanovena dohodou.